Anunț important al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj  a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Astfel, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu OCPI Gorj pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015–2023 (PNCCF), unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului, acestea putându-se continua în anul următor.

În această perioadă, OCPI Gorj organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz, precum și cele pentru care se acordă subvenții de către APIA).

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/ghidul-primarului-v04.pdf.

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI Gorj cu fiecare UAT solicitant.

Pentru anul 2017, contractele de finanțare între OCPI Gorj și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.

După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică cu prestatorii autorizați conform reglementărilor legale.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

În prezent situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Gorj este următoarea:

Lucrări finalizate la nivel de UAT: Bustuchin – este în faza de recepție finală

Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 4 sectoare cadastrale, după cum urmează: UAT Crușeț - 1 sector cadastral,

                 UAT Dănciulești – 1 sector cadastral,

                 UAT Telești – 1 sector cadastral,

                 UAT Bumbești-Pițic – 1 sector cadastral.

Lucrări în derulare la nivel de UAT: Țânțăreni, Hurezani și Turceni.

Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 8 sectoare cadastrale din UAT-urile Căpreni și Lelești, după cum urmează: UAT Căpreni – 7 sectoare cadastrale, UAT Lelești – 1 sector cadastral.

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, terenuri cu construcții și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro).

De asemenea, în cadrul PNCCF o sursă alternativă de finanțare pot fi bugetele locale ale UAT- urilor.

Vizualizări: 8,184

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Gospodar:

Citește și: