PIERDERI

FORBIG SRL, având J18/787/2003, CUI 15891727, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Municipiul Târgu Jiu, str. 9 Mai, Bloc 4, Scara 1, Parter, Ap. 1, Județ Gorj (punct de lucru), având nr. 4523 din 19.02.2007. Se declară nul.

SEARCH ENGINE Optimization SRL, având J18/1076/2008, CUI 24871109, pierdut certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj, având seria B nr. 1491765 și certificat constatator pentru sediul social din Sat Lupoaia, Nr. 268, Comuna Cătunele, Județul Gorj. Se declară nule.

 


Anunturi de mediu

Anunţ Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ŞERBĂNOIU DRAGOŞ CĂTĂLIN anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier reparaţii auto”, amplasat în Comuna Leleşti, sat Leleşti, jud. Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76, Tg. Jiu şi la sediul titularului din Comuna Mătăsari, str. Brădet, nr. 11, zilnic între orele 09.00-18.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

...............

TEODORESCU GH. ION I.I., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Înfiinţare parc rulote, camping şi tabere în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, zona Olteţ, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afişării/publicării prezentului anunţ.

...............

 

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

SC AJCE EXIM SRL, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire vulcanizare şi spălătorie auto”, amplasat în Mun. Târgu Jiu, str. Calea Severinului, nr. 181, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 


Concurs

Primăria Comunei Dăneşti, cu sediul în comuna Dăneşti, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post contractual de execuţie vacant pe durată nedeterminată de consilier juridic treaptă profesională debutant, studii superioare din cadrul Compartimentului administrativ şi întreţinere din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dăneşti, Judeţul Gorj.

Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Dăneşti, Judeţul Gorj şi va consta în următoarele probe:

- proba scrisă: 11 decembrie 2018, ora 10;

- proba interviu:14 decembrie 2018, ora 10;

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

2. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată, profil: studii juridice ,specialitatea: drept.

- cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu

Dosarul de participare la concurs se depune la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Dăneşti, Judeţul Gorj în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  ora 14,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Dăneşti, telefon 0253/271600.


ANUNŢ

Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti, cod fiscal 4898681, cu sediul în str. Trandafirilor nr. 41, Jud. Gorj, cod poştal 215500, tel. 0253/378.603; fax 0253/378663, e-mail [email protected], organizează în data de 22.11.2018, orele 10:30, licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului în suprafaţă de 18,25 mp din clădirea „Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa agroalimentară, ce aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Preţul minim de pornire la licitaţie este de 12 lei/mp/lună, durata închirierii fiind de 3 ani. Posibilii ofertanţi pot procura documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei, compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, contra cost – 100 lei. Ofertele se vor depune la registratura instituţiei până la data de 22.11.2018, orele 10.00, la sediul Primăriei Târgu-Cărbuneşti. Ofertele se vor depune în plic sigilat, conform instrucţiunilor privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în data de 29.11.2018, orele 10.30.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Târgu Jiu, Jud. Gorj, telefon 0253/212.536.


PIERDERI

Dumitrașcu I. Marius-Călin Întreprindere Individuală, având F18/385/2010, CUI 26947386, pierdut certificat constatator nr. 15250 din 27.05.2010 pentru punctul de lucru din Sat Hăiești, Comuna Săcelu, Jud. Gorj. Se declară nul.

Pancasa Grup SRL, având J18/482/2009, CUI 26065550, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Sat Arcani, Comuna Arcani, Nr. 106, Județ Gorj (punct de lucru), având nr. 24519 din 18.07.2018. Se declară nul.

Bonidanis SRL, având J18/469/2002, CUI 15043190, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Municipiul Târgu Jiu, Aleea Minerilor, F.N., Județul Gorj (punct de lucru), având nr. 25296 din 08.10.2013. Se declară nul.


Angajări, imobiliare, diverse

ANGAJĂRI

Angajez dulgheri, zidari și finisatori construcții. CM, Salariu 700 eur net. Tel. 0727-301.090.

Angajez bucătar terasa – braserie. Relații la tel. 0743-563.352.

Angajez o fată pentru firma de curățenie cu domiciliul în Târgu Jiu , lucru în echipă de 3 fete pentru curățenie case și apartamente. Relații la tel. 0730-986.986.

Angajăm personal salon de înfrumusețare. Relații la tel. 0766-409.820.

Angajăm montator mobilă posesor permis conducere categoria B. Relații la tel. 0763-148.063.

Angajez vânzătoare cu experiență pentru magazin de haine, complex Oliana! Rog seriozitate! Salariu atractiv! Relații la tel. 0769-695.245.

Caut o fată pentru curățenie o dată pe săptămână, într-o locuință la Rovinari, plătesc 1000 ron. Relații la tel. 0753-366.927.

Caut bonă pentru un bebe de 1 an și 5 luni, 2-3 zile pe săptămână. Obligatoriu permis sau să locuiți în zona str. Jiete( Prelungirea Panduri). Relații la tel. 0765-706.036.

Societate comercială angajează deservenți Volă. Salariul este de 2500 lei/lună. Relații la tel. 0741-252.627.

Angajez merceolog, contabilitate primară pentru evidență, gestiune magazine, cu sau fără experiență în localitatea Tg Jiu. Relații la tel. 0744-167.067. 

Caut femeie îngrijire bătrână în Târgu Jiu, doresc seriozitate. Tel. 0766-317.742.

GARSONIERE

Vând garsonieră pe strada Zambilelor și prezintă multiple îmbunătățiri. Relații la tel. 0729-921.770.

Vând garsonieră confort 2 suprafața 21mp dotată cu toate utilitățile, centrală pe gaze inclusiv gaze la bucătărie, uși termopan, geamuri termopan, gresie, faianță. Imobilul se află în CAM. Mai multe detalii la nr. 0762-604.280.

Vând garsoniera zona 9 Mai lângă liceul Pedagogic, garsoniera este confort 2, 12 mp, renovată recent. Relații la tel. 0799-361.724.

Vând garsonieră confort I, recent renovată, str. Zambilelor. Tel. 0771-655.241.

AP. 2 CAMERE

Vând apartament 2 camere, semidecomandat, având o suprafață totală de 53 mp, etaj 4/4 situat în Târgu Jiu, strada Slt. Gheorghe Bărboi. Dispune de următoarele îmbunătățiri: gresie, faianță,tâmplărie  PVC cu geam termopan, centrală termică cu instalație pe cupru, sistem de climatizare. Se vinde complet mobilat și utilat! Tel. 0763-689.422.

Vând apartament cu 2 camere semidecomandat întreținut, centrală termică, gresie, faianță, termopan, uși interior noi, parchet natural lăcuit, izolație, acoperiș recent, fără probleme, toate taxele la zi. Tel. 0767-936.998.

Vând apartament în Tg Jiu, strada Minerilor colț cu Mioriței, etaj 4/4, suprafața utilă 38 mp plus balcon închis, centrală proprie. Telefon 0766-888.081. 

Vând apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 4 ( având construit acoperiș) într-un bloc reabilitat termic, la o distanță de 100 m de Shopping City Mall Tg Jiu. Apartamentul este complet mobilat și utilat. Relații la tel.0767-331.031.

AP. 3/4 CAMERE

Vând apartament 3 camere, etaj 1, zona I.L. Caragiale, bloc din cărămidă. Relații la tel. 0760-916.780.

Vând apartament 3 camere complet mobilat și utilat pe strada Corneliu Bordei renovat izolație termică. Relații la tel. 0766-699.088.

Vând apartament 3 camere, recent renovat, centrală, parchet ușă metalică, termopane, cabină de dus, instalaţie electrică noua de cupru , confort sporit. Relații la tel. 0742-089.118.

Vând apartament 3 camere, et.1, zona Victoria, complet mobilat, decomandat, 2 balcoane, baie cu cabină dus vibromasaj, aragaz, frigider, televizor, mobilă tinerească aproximativ nouă, zona Victoria sens giratoriu, aproape de Mall. Tel. 0763-140.078.

CASE 
Vând casă în Târgu Jiu, stradă liniștită, compusă din doua corpuri 154 mp construiți, 1 casă =2 camere baie și bucătărie cu încălzire în pardoseală și o casă cu 2 dormitoare living baie bucătărie și vestibul +garaj. Relații la tel. 0761-650. 970.

Vând casă+teren în Târgu-Jiu, zona centrala 1, str. Ghe Doja nr.20 cu deschidere la strada 15m, 3 camere, 2 holuri, cămară, bucătărie, baie +beci subteran. Relații la tel. 0763-613.646.

Vând casă pe strada Motrului, suprafața casa + beci: 129mp, suprafața teren 600mp, strada asfaltată. Casa are 4 camere, 2 holuri, baie, bucătărie. Relații la tel. 0767-733.667.

Vând casă amprenta 110mp la 15min de Tg Jiu, are 6 camere, baie plus anexe (bucătărie, terasă complet renovate plus 2 pivnițe)terasa închisă cu prelată Pvc, deschidere la stradă 38 m cu 2 intrări. Relații la tel. 0765-732.683.

TERENURI

Vând teren intravilan la ieșirea din municipiul Motru, pe partea dreaptă, în suprafață de 22.000 mp cu deschidere la stradă de 155 m. Preț 20E/m2 negociabil. Pe teren sunt amplasate și 3 clădiri în suprafață totală de 1.158 mp, POST TRAFO, 2 transformatoare, apă, gaze, canalizare, toate incluse în prețul terenului. Relații la 0734-517.000.

Vând 3 loturi teren intravilan la ieșirea din Motru, pe partea dreaptă. Fiecare lot are suprafața de 7.000 mp și deschidere la DN 67 Tg-Jiu – Drobeta Turnu Severin de 52 m. Preț 20E/m2 negociabil. Bonus se oferă POST TRAFO, 2 transformatoare, apă, gaze, canalizare. Relații la 0734-517.000.

Vând teren intravilan, str. Narcise, vizavi de restaurant Infinit, pe centura Artego. Tel. 0771-655.241.

Vând teren intravilan în suprafață de 5.000 mp în satul Artanu din comuna Negomir. Pretabil pentru construirea unei case. Preț negociabil. Relații la tel. 0253-285.289 dupa ora 19.00.

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere,în zona gării, decomandat, mobilat și utilat modern, 2 băi, tâmplărie q fort, centrală , etaj4/4, vedere bilaterală, se percepe garanție, nu se închiriază cu camera, se închiriază numai pe termen lung. Relații la tel. 0771-094.649.

Închiriez garsoniera În zona ultracentrală, pe str. Victorie, blocul 29. Mai multe detalii la telefon 0770-587.155.

Ofer spre închiriere în zona 9 Mai apartament 2 camere pentru 2 fete. Preț 250 ron camera. Detalii la telefon 0743-107.501. 

Ofer spre închiriere camere la casă, str. Gilortului, Târgu Jiu, toate condițiile. Tel. 0771-251.070.

AFACERI

Închiriez spațiu comercial 22 mp zona liceului Pedagogic Tg Jiu. Relații la tel. 0771-792.059.
Spatiu comercial de închiriat în Târgu-Jiu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 52, lângă Piața Mică, 14 mp. Relații la tel. 0730-531.554.

Vând Fabrică de Pâine în perfectă stare de funcționare în municipiul Motru. Relații la 0734-517.000.

Închiriem spațiu comercial în zona Autogării (pentru cabinete, birouri), strada Nicolae Titulescu, fosta Salină din oraș. Suprafață de 12 mp, preț 500 RON. Relații la 0767-599.764.

Închiriem spații comerciale în Municipiul Motru, zonă Centrală. Clădirea este pe 3 etaje, suprafață totală 480 mp, fiecare etaj având 160 mp. Preț 500 EURO, negociabil. Relații la 0734-517.000 sau 0767-599.764.

AUTO

Vând Bmw X4, înmatriculată în România cu 65.000 km la bord. Mai multe detalii la tel. 0786-454.767.

Vând Audi TT 1.8Turbo, 180CP/2002 , euro4. Relații la tel. 0762-733.666.

Vând Ford Fiesta, model Titanium, recent adus, unic proprietar, import Germania,
euro 5, motor 1.6, diesel. Relații la tel. 0728-992.373.

Vând sau schimb Audi A 6 quattro, 3000 disele. Relații la tel. 0757-608.314.

Vând Peugeot 607 facelift, full options, înmatriculată recent, unic proprietar, ofer fiscal pe loc. Relații la tel. 0760-111.201.

UTILAJE

Vând tractoraș Kubota b7001 4×4, 18 cp aproape nou + freză,  3 pistoane,
răcire apă. Relații la tel. 0761-913.983.

Vând mașină de scos cartofii cu baie de ulei, în stare foarte bună de funcționare. Preț negociabil. Relații la tel. 0786-028.279.

Vând mulgătoare în stare de funcționare. Relații la tel. 0784-311.636.

AGRO-ZOO

Vând 10 oi gestante, vârstă 2 ani, preț negociabil. Tel. 0763-896.390.

Vând cățea bichon în vârstă de doi ani! Relații la tel. 0763-294.184.

Vând British Shorthair crem și British Scottish fold crem, fetițe amândouă (mamă british shorthair și tată british scotish fold). Relații la tel. 0784-801.111.

ELECTRICE

Vând Samsung Galaxy S3 NEO. Relații la tel. 0739-663.622.

Vând termometru digital cameră, auto. Relații la tel. 0785-564.543.

Vând Huawei P20 lite black 64gb.Telefonul arată 10/10, a fost folosit 2 luni de zile. Mai multe detalii la tel. 0765-366.393.

Vând Samsung J5 2015. Telefonul are câteva fisuri dar nu afectează cu nimic, în rest totul ok, funcționează perfect. Relații la tel. 0727-888.588.

Vând sistem audio activ, nu fac schimburi. Mai multe detalii la telefon 0761-666. 266.
Vând Samsung S8 plus 64 GB. Relații la tel. 0764-066.724.

DIVERSE

Vând lenjerii de Crăciun, bumbac satinat imprimat. Relații la tel. 0769-626.680.

Vând Hoverboard 1000W graffiti. Relații la tel. 0747-121.450.

Vând araci, uluci, lănteți. Relații la tel. 0721-436.920.
Vând aragaz aproape nou, un convector funcțional și patru butuci de căruță. Tel. 0766-454.403.

SERVICII

Reparăm și decodăm orice tip de telefon, smartphone, Iphone, tablete, laptopuri,
resoftare și decodare Iphone, Samsung, LG, Huawei, Htc. Reinstalare sisteme de operare Windows/ Linux. Relații la tel. 0766-911.999.

Executăm reparații frigidere și mașini de spălat la domiciliul clientului, oferim garanție. De asemeni montăm aere condiționate, camere frigorifice și orice fel de instalație frigorifică. Relații la tel. 0729-879.875.

Închiriez schelă metalică. Relații la tel. 0765-454.647.

Jurist cu experienţă, doresc colaborare cu societate comercială, instituţie publică sau asociaţie de proprietari, pentru consultanţă, reprezentare şi recuperare debite. Tel. 0745-045.203.

MATRIMONIALE

Tânăr, 37 de ani, doresc cunoștință cu o tânără între 30-40 de ani, pentru căsătorie. Tel. 0763-249.132.

Doamnă, 41 de ani, din Târgu Jiu, caut domn serios din Târgu Jiu, nu de la țară, de vârstă apropiată, situație bună, să arate bine, cu mașină, fără vicii, înalt și slab, nu gras sau scund, pentru o relație serioasă. Tel. 0760-460.754.


DGASPC GORJ cumpără imobil

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ invită toate persoanele fizice, juridice să participe cu ofertă pentru achiziţia unui imobil (casă + teren) în municipiul Tg-Jiu sau localitatea Scoarţa / Runcu, judeţul Gorj, cu o suprafaţă utilă minimă de 140 mp/casă, şi o suprafaţă construită minimă de 217 mp, regim de înălţime P/P+1/P+M şi o suprafaţă de teren aferent casei de minim 300 mp (în afara terenului pe care este construită casa), cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de minim 8 locuri.

Date contact: TG-JIU, str SIRETULUI nr.24, jud GORJ, tel/fax: +40 353 402022/+40 353 402022, adresa de mail: [email protected] Documentaţia necesară întocmirii ofertei se poate descărca de pe site-ul www.dgaspcgorj.ro secţiunea „Achiziţii” sau ridica de la sediul instituţiei din str. Siretului nr.24. Data limită de depunere a ofertelor la sediul D.G.A.S.P.C Gorj: 26.11.2018 ora 12.00. Ofertele se depun: în original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera 34 - registratură până în 26.11.2018 ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de: 26.11.2018, începând cu orele 13.00 la sediul instituţiei; la şedinţa de deschidere pot participa şi ofertanţii. Pe plicul sigilat ţi netrasparent se vor trece următoarele informaţii: adresa unde se depun ofertele: DGASPC Gorj, str. Siretului, nr. 24, compartimentul registratură cu menţiunea „pentru achiziţie imobil”, datele de identificare ale ofertantului şi „a nu se deschide înainte de data de 26.11.2018, ora 13.00”. Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse după data şi ora limită. La şedinţa de deschidere pot participa şi ofertanţii.


Anunturi de mediu

SC STRALIS COM SRL, cu sediul social în comuna Peştişani, sat Peştişani, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat că a depus la A.P.M. Gorj, documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor cod CAEN 4730 „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din Comuna Ţânţăreni, Sat Floreşti, Str. Gilortului, nr. 1, Jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel: 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]

...............................

ANUNŢ PUBLIC

CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA Punct de lucru Tg-Jiu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Reorganizare acces intrare cariera Suseni cu amplasare cântar nou şi container punct avizare”, propus a fi amplasat în comuna Runcu extravilan, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj şi la CRH CIMENT (ROMÂNIA) SA Punct de lucru Tg-Jiu în municipiul Târgu Jiu, str. Bârseşti, nr. 216, judeţul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

...............

Anunţ public privind emiterea Autorizației de Mediu

S.C. INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE - ISPH S.A. București, cu sediul în București, Sector 2, Bld. Lacul Tei nr. 1 bis, Camera 3-6,11,16, Etaj 2, solicită AUTORIZAȚIE DE MEDIU pentru activitatea cod CAEN 3411 – producția de energie electrică, la CHEMP Novaci 4 amplasat în orașul Novaci, jud. Gorj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, telefon 0253-215384, fax 0253-212892, în termen de 20 de zile de la publicare.

 


PIERDERI

SC KEEPCALM RAY SRL, având J18/1156/2017, CUI 38464776, cu sediul social în Comuna Runcu, Sat Runcu, nr. 369, Camera 4, Jud. Gorj, declară pierdute următoarele documente: certificat de înregistrare nr. 3634454 din 15.06.2018, certificat constatator pentru sediul social având nr. 14992 din 13.06.2018, certificat constatator pentru punct de lucru din Mun. Tg. Jiu, Str. Luncilor, nr. 45, construcțiile C2, C4, C5, C6, Jud. Gorj, cu nr. 14992 din data de 13.06.2018. Se declară nule.

GUTA PREST SRL, având J18/363/1994, CUI 5632040, cu sediul social în Sat Bălcești, Comuna Bengești-Ciocadia, jud. Gorj, pierdut anexă la certificatul de înregistrare. Se declară nulă.

Cernăzeanu Nadia-Loredana Persoană Fizică Autorizată, având F18/314/2003, cod de înregistrare fiscală 19949007, cu sediul social în Mun. Târgu Jiu,Str. Slt. Gheorghe Bărboi, Bl. 3, Sc. 1, Et. 3 Ap. 19, Jud. Gorj, pierdut certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj. Se declară nul.

MEDICAL EXPERT SRL, având J18/9/2014, CUI 22272510, pierdut certificat constatator pentru activități la terți conform declarației model 2 nr. 110 din 07.01.2014 și certificat constatator pentru sediul social din Municipiul Târgu Jiu, Strada Nicolae Bălcescu Nr. 2, Bloc 2, Scara 1, Ap. 2, Județ Gorj, conform declarației model 3 nr. 110 din 07.01.2014. Se declară nule.

MEDORA OFT SRL, având J18/635/1996, CUI 8868063, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Municipiul Târgu Jiu, Strada Nicolae Bălcescu, Bloc 5, Ap. 2, Județ Gorj, conform declarației model 3 nr. 24880 din 05.06.2009 și certificat constatator pentru sediul secundar din Sat Turcinești, Comuna Turcinești, Nr. 335, Județ Gorj, conform declarației model 2 nr. 10844 din 23.04.2010. Se declară nule.


Anunturi de mediu

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA LICURICI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă în comuna Licurici, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Licurici, sat Frumuşei, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

....................

ANUNŢ

SC LEURDA IMPEX SRL, cu sediul în municipiul Motru, loc. Însurăţei, anunţă publicul interesat că a depus la A.P.M. Gorj documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de cod CAEN 1071 - Fabricarea pâinii şi a prăjiturilor, pe amplasamentul din Motru, Calea Severinului, nr.9.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel.: 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]


PIERDERI

Curici Maria - Anisia Întreprindere Individuală, având F18/1188/2012, CUI RO 30610264, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Sat Artanu, Comuna Negomir, Nr. 6, Județul Gorj, având nr. 518434 din 29.08.2012. Se declară nul.

REHGNILO SRL-D, având J18/779/2016, CUI 36675351, cu sediul în Târgu Jiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, bl. 1, sc. 4, et. 2, ap. 11, camera 1, jud. Gorj, pierdut acord de funcționare nr. 1636 din 06.02.2017, eliberat de Primăria Târgu Jiu. Se declară nul.

Firoiu V. Viorica Persoană Fizică Autorizată, având F18/230/2007, CUI 22032623, pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din Municipiul Târgu Jiu, Strada Unirii, Nr. 2A, mesele nr. 75, 76, 77, 96 (1/2), situate în Piața Centrală, județul Gorj, conform declarației model 3 nr. 32430 din 29.10.2018. Se declară nul.

UTSOPA SRL, având J18/1774/1994, CUI 6819293, cu sediul social în Municipiul Târgu Jiu, Str. Corneliu Coposu, Bloc 6, Scara 1, Ap. 3, județul Gorj, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Sat Curpen, Comuna Stănești, Județul Gorj (punct de lucru), având nr. 14820 din 11.04.2008. Se declară nul.

 


Concurs

Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Tg.Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr. 41, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de infirmier – Creşă (1 post), în data de 04.12.2018, ora 10.30 – proba scrisă şi în data de 06.12.2018, ora 11.00 – interviul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii medii;

- cursuri de calificare sau cursuri absolvite de INFIRMIER.

Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul şi pe site-ul instituţiei. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Tg.Cărbuneşti – Serviciul Buget, contabilitate, resurse umane, telefon: 0253/378.603 – int. 112.


PIERDERI

ENERGOLAM SRL, având J18/620/2007, CUI 22178522, pierdut certificat constatator pentru activități la terți conform declarației model 3 nr. 19274 din 01.07.2010 și certificat constatator pentru sediul social din Sat Brătești, Comuna Căpreni, Județ Gorj, conform declarației model 3 nr. 19274 din 01.07.2010. Se declară nule.


Anunturi de mediu

ANUNŢ PUBLIC

TEODORESCU GH. ION I.I. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare parc rulote, camping şi tabere în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, zona Olteţ, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

....................

ANUNŢ PUBLIC

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZ – SONDĂ DE EXPLOATARE 4461 TOTEA – CONECTARE LA CAPUL DE ERUPŢIE ŞI CONDUCTĂ DE AMESTEC CĂTRE PARCUL 4540 TOTEA – comunele Licurici şi Hurezani, extravilan, judeţul Gorj.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi, între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării.

În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se va emite decizia etapei de încadrare.


Licitatie

Penitenciarul Tg-Jiu, cu sediul în strada V. Alecsandri, nr. 23, telefon/fax 0253/216290, 0253/219438 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea închirierii unui spaţiu destinat amplasării unui automat de băuturi calde/cafea în suprafaţă totală de 1 mp. Prețul de pornire a licitației publice este de 78,22 lei/mp/lună. Valoarea minimă a salturilor de licitare este de 10 lei/mp/lună, iar valoarea garanţiei de participare la licitație este de 19 lei.

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se pot obţine direct de la sediul Penitenciarului Tg. Jiu, în baza unei solicitări scrise. Acestea pot fi solicitate și gratuit, în format electronic, la adresa de e-mail [email protected]

Ofertele vor fi depuse până la data de 26.11.2018, ora 10.00. Licitaţia va avea loc la sediul Penitenciarului Tg-Jiu, strada V. Alecsandri, nr. 23, la data de 26.11.2018 ora 12.00.


PIERDERI

SC EUXINUS SRL, având CUI 17962379 și J18/664/2005, anunță pierderea certificatului constatator emis de ONRC înregistrat sub numărul 24114/ 23.10.2014 privind sediul social din Sat Bîltișoara, Comuna Runcu, județul Gorj. Se declară nul.

SC SOLARIATUMB SRL, având CUI 30285589 și J18/320/2012, anunță pierderea certificatului constatator emis de ONRC înregistrat cu nr. 511893/01.06.2012 privind sediul social din Sat Bîltișoara, Comuna Runcu, nr. 2, camera nr. 8, județul Gorj. Se declară nul.

Pierdut legitimație și carnet de student pe numele Șorop Costel, eliberate de Facultatea de Petrol și Gaze Ploiești. Se declară nule.

SC ORFESCU SRL, având J18/134/1992, CUI 2156465 cu sediul social în Mun. Tg Jiu, Calea București, nr. 9, Jud. Gorj, declară pierdut certificat constatator cu nr. 22949 din 14.10.2011 pentru punct de lucru din Com Bîlteni, Jud. Gorj (Magazin Mixt). Se declară nul.

Pardos Maria Persoană Fizică Autorizată, având F18/1110/2012, CUI 30520420, pierdut certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Stănești, Comuna Stănești, Nr. 130, Județ Gorj, având nr. 516990 din 03.08.2012 și certificat de înregistrare eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj la data de 08.08.2012, având seria B nr. 2640004. Se declară nule.


Licitatie

RomInsolv SPRL, lichidator judiciar al Rujmultitrade S.R.L.- societate în faliment- vinde, prin licitaţie publică, un apartament cu o suprafaţă utilă de 39 mp, situat în Strada 23 August, Nr. 71A, Cartier 9 Mai, Târgu-Jiu, Judeţul Gorj.

Apartamentul compus dintr-o cameră, bucătărie și un grup sanitar se află la parterul unui bloc cu regim de înălţime P + 2 etaje. Imobilul este înscris în Cartea Funciară Nr. 40047-C1-U5 a localităţii Târgu-Jiu (Nr. CF vechi 21044), având Nr. cadastral (1195/2/1)/3. Suprafaţa apartamentului este de 38.96 mp. Apartamentul este liber de sarcini.

Proprietatea se vinde prin licitaţie publică organizată de lichidatorul judiciar RomInsolv SPRL în mediul online. Preţul de pornire al licitaţiei este de 71.500 lei cu TVA inclus. Datele licitaţiilor sunt următoarele: 20.11.2018, 27.11.2018, 04.12.2018 și 11.12.2018 (ora 12).

Pentru informaţii suplimentare legate de organizarea licitaţiei, regulamentul de vânzare, precum și alte informaţii referitoare la proprietatea scoasă la vânzare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0735855650 sau pe e-mail la [email protected]


Anunţ închiriere spaţiu amenajare cabinet veterinar

U.A.T. COMUNA SĂULEŞTI, cu sediul în Comuna Săuleşti, sat Săuleşti, judeţul Gorj, nr. 37, CUI 4898746, organizează în condiţiile legii şi normei metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, aflate în administrare, închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, situat la demisolul Primăriei Săuleşti, în vederea amenajării unui cabinet veterinar.

Perioada de închiriere: 3 ani.

Pot participa la licitaţie persoane fizice şi juridice, care au ca obiect de activitate şi sunt autorizate să desfăşoare activităţi medicale în domeniul veterinar şi care îndeplinesc condiţiile de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt prezentate în documentaţia de atribuire, care poate fi procurată de la sediul Primăriei Comunei Săuleşti, judeţul Gorj.

Documentaţia de atribuire este gratuită.

Garanţia de participare este de 300 lei şi se constituie în numerar, la casieria Primăriei Comunei Săuleşti.

Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Comunei Săuleşti până cel târziu în data de 29 noiembrie 2018, orele 16.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Comunei Săuleşti, în data de 30 noiembrie 2018, orele 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253/472.126, sau la adresa de email [email protected]

Anunţul privind organizarea prezentei licitaţii publice a fost transmis spre publicare în data de 07.11.2018.


ANUNȚ

Primăria Comunei Văgiulești, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar, generalist, principal în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Văgiulești, judeţul Gorj.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exercițiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o absolvent al şcolii sanitare postliceale sau echivalentă/studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire;

o 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

o certificat de membru ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, în termen de valabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;

o 26 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe 20 noiembrie, ora 15.00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie

1. OUG nr 18/2017 privind asistenta medical comunitară, cu modificările și completările ulterioare

2. HG nr 56/2009, actualizată – privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr 272/2004, actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificărileși completările ulterioare

4. Mama și copilul de Emil Căpraru și Herta Căpraru – Editura medicală 2014

5. Educația pentru sănătate în familie și în școală de Gheorghe-Eugeniu Bucur și Octavian Popescu – Editura Fiat Lux, ediția a III-a revizuită și adăugită

6. Educația pentru sănătate în școală de Gheorghe-Eugeniu Bucur și Octavian Popescu – Editura Fiat Lux – ediția a II-a

7. Legea nr 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

8. Legea nr 477/2004 privind codul de conduit al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Văgiulești, judeţul Gorj, sau telefon 0253/412.505.

 


INFORMARE

Această informare este efectuată de: ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU, str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova, tel. 0251/426.655, ce intenţionează să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea execuției lucrărilor în cadrul proiectului „Regularizare și îndiguire râu Gilort la Novaci, pârâu Măceșu, județul Gorjˮ, propuse a fi amplasate pe cursul pârâului Măceșu, afluent al râului Gilort, pe teritoriul administrativ al orașului Novaci, județul Gorj.  

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sus menţionată după data de 07.11.2018.