ANUNŢ

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: CONDUCATOR AUTO, în cadrul compartimentului Administrativ, Gospodarire si Intretinere din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 16.06.2022, ora 10:00 ,

- Proba interviu în data de 21.06.2022, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- permis de conducere categoria B, C si D;

- absolvent scoala gimnaziala sau profesionala;

- aviz psihologic.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, , respectiv până la 07.04.2022 ora 1600 , la sediul Primăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: dl. Serbu Claudiu Daniel – secretar general, tel 0736659762 sau 0253/226549.

 

PRIMAR,

jur. MODREA DUMITRU


ANUNŢ

Societatea POLOVRAGII SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitățile ,,Captarea, tratarea și distribuția apei” și ,,Colectarea și epurarea apelor uzate” ce se desfășoară în comuna Polovragi. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Gorj, Strada Unirii, Nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj pâna la data de 1 iunie 2022.


Anunț pierdere

Pierdut act concesiune nr 180, pe numele de Deaconu Salomia și Deaconu Nicolae, Cimitirul Parohial Militari. Îl declar nul. 


ANUNŢ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant, funcție contractuală de execuție, perioadă determinată, după cum urmează:

- 1(un) post de supraveghetor muzeu, studii medii, funcție contractuală de execuție, perioadă determinată, la Casa memorială ”Ecaterina Teodoroiu” din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aşa cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice :

 Pentru postul de supraveghetor muzeu, studii medii, funcție contractuală de execuție, perioadă determinată, la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- nu se solicită vechime în muncă

III. Etapele stabilite pentru concurs:

Pentru ocuparea postului contractual de execuție, perioadă determinată, de supraveghetor muzeu, studii medii, la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 02.05.2022, ora 10,00

- proba scrisă : 10.05.2022, ora 10,00

- proba interviu: 17.05.2022, ora 10,00

În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada 21-29.04.2022), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax 0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.


ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Pănțău Dumitru anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire căsuțe vacanță, foișor și anexă gospodărească”, propus a fi amplasat în comuna Mușetești, satul Stăncești, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj și la sediul Primăriei Mușetești, în zilele de luni - vineri între orele 8,30 -14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, municipiul Târgu Jiu.


Vânzare

Construcție cu teren aferent în Municipiul Motru, în centru, lângă fostul Magazin Industrial.

Suprafața construcție - 150 mp.

Teren - 650 mp.

Tel. 0740.198.655.


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sectoarele cadastrale nr.: 29 și 48

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 29 și 48, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              11.04.2022.

Data de sfârșit a afișării:                    10.06.2022.

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana, Județ Gorj

 

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Narcis Petre REMETEA


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sectoarele cadastrale nr.: 29 și 48

PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 29 și 48, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              11.04.2022.

Data de sfârșit a afișării:                    12.06.2022.

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana, Județ Gorj

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Narcis Petre REMETEA


Vand teren construibil 18 ml deschidere la strada, la 10 Km de Tg Jiu

Teren intravilan construibil in suprafata de 1656 mp, cu deschidere la strada 18 ml, lungime de 92 ml, cu urmatoarele utilitati: retea de apa, strada asfaltata, terenul este situat la 10 km de Targu-Jiu, retea cablu, internet, telefonie fixa, zona cu semnal pentru toate firmele de telefonie mobila, vecini linistiti, zona linistita, cu circulatie auto redusa, aer curat. Detin documente de proprietate si acte cadastrale la zi, inclusiv certificat fiscal fara datorii. Cheltuielile notariale le voi suporta eu. Pret 35.000 lei.Telefon 0761083877


ANUNŢ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

- 1(un) post de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Muzeul „Tudor Arghezi” – Târgu-Cărbunești, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aşa cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice:

Pentru postul de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Muzeul „Tudor Arghezi” – Târgu-Cărbunești, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii superioare , absolvite cu diplomă de licență, în domeniul - filologie

- vechime în muncă – minim 6 ani și 6 luni

III. Etapele stabilite pentru concurs:

Pentru ocuparea postului contractual de execuție, perioadă nedeterminată, de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, la Muzeul „Tudor Arghezi” – Târgu-Cărbunești, din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 04.04.2022, ora 10,00

- proba scrisă :12.04.2022, ora 10,00

- proba interviu: 18.04.2022, ora 10,00

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada 21.03.2022 – 01.04.2022), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax 0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.

 


 ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 31.03.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a a două posturi de “muncitori necalificați la întreținerea drumurilor” în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Reparații , normă întreagă, durată determinată de 6 luni.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 23.03.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : gimnaziale/medii (G/M);

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

09.03.2021 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

23.03.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății - în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății - în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

31.03.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății - în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


A N U N T

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza din sursa interna și externa , in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 30.03.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de “designer grafică”, in cadrul Compartimentului Comunicare și Promovare, norma intreaga, durata nedeterminata.

 Dosarul de concurs se va depune pana la data de 22.03.2022, ora 15:00, la secretariatul societatii, si va contine urmatoarele documente:.

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general,

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b) și c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolventi de studii superioare in specializarea arte vizuale/arte plastice cu diploma de licenta;

- cunostinte operare PC, adobe photoshop, adobe lightroom, adobe illustrator, adobe indesign;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 07.03.2022 – publicarea prezentului anunt de concurs la avizierul societatii, pe pagina de internet și în presă;

22.03.2022, ora 15:00– data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

 - selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 30.03.2022, ora 12:00 – sustinerea probei scrise;

- - afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- - depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- solutionarea contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N T

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 01.04.2022, ora 11,oo, concurs pentru ocuparea unui post de “consilier juridic”- debutant, in cadrul Biroului Juridic , norma intreaga, durata nedeterminata.

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 22.03.2022, ora 13,oo, la secretariatul societatii, si va contine urmatoarele documente:

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general,

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b) și c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

 

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolventi de studii superioare domeniul juridic, cu diploma de licenta;

- cunostinte operare PC ;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 07.03.2021 – publicarea prezentului anunt de concurs la avizierul societatii, pe pagina de internet a societății și în presă;

- 22.03.2022, ora 13,oo – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

- selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 01.04.2022, ora 11,oo – sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii - in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- Solutionare contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N T

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 28.03.2022, ora 10,oo, concurs pentru ocuparea unui post de “inginer chimist”, in cadrul Laboratorului Incercari fizico mecanice, norma intreaga, durata nedeterminata.

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 21.03.2022, ora 15,oo, la secretariatul societatii, si va contine urmatoarele documente:.

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general,

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b) și c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolventi de studii superioare in inginerie, domeniul inginerie chimica, cu diploma de licenta;

- cunostinte operare PC ;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 04.03.2022 – publicarea prezentului anunt de concurs la avizierul societatii, pe pagina de internet și în presă;

21.03.2022, ora 15,oo – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

 - selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 28.03.2022, ora 10,oo – sustinerea probei scrise;

- - afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- - depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- solutionarea contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N T

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 24.03.2022, ora 13,oo, concurs pentru ocuparea unui post de “inginer”, in cadrul Sectia Intretinere Reparatii Strazi - Sector Constructii Intretinere Reparatii, norma intreaga, durata nedeterminata.

  Dosarul de concurs se va depune pana la data de 17.03.2022, ora 15,oo, la secretariatul societatii, si va contine urmatoarele documente:

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general,

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. Cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevazute la litera b), c) și d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolventi de studii superioare in domeniul inginerie, specialitatea: construcții/proiectare constructii/cai ferate drumuri si poduri, cu diploma de licenta;

- cunostinte operare PC ;

g. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care

impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 02.03.2022 – publicarea prezentului anunt de concurs prin publicare la sediul societatii, pe pagina de internet si in presa;

- 17.03.2022, ora 15,oo – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

- selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 24.03.2022, ora 13,oo – sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii - in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- Solutionarea contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N Ţ

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează din sursă internă și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, în data de 24.03.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- 4 posturi asfaltator,

- 2 posturi fierar betonist,

- 3 posturi pavator pietrar, în cadrul Sectiei Intretinere Reparatii Strazi - Sector Constructii Intretinere Reparatii, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 17.03.2022, ora 15:00, la registratura societății, si va contine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f. adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) si c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiţii de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. sunt posesori ai unor diplome sau certificate de calificare care atestă pregătirea în meseriile de asfaltator / fierar betonist / pavator pietrar.

g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pobele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfașurare a concursului:

02.03.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs prin afişare la sediul societăţii, pe pagina de internet şi în presă;

17.03.2022, ora 15,oo – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor și lista cu rezultatul verificării acestora se afişează la sediul societății în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere ;

Eventualele contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere se depun la sediul societății, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul societății în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere ;

24.03.2022, ora 10:00 - sustinerea probei scrise ;

 Rezultatele probei scrise se afişeaza în termen de 3 zile de la susținerea probei ;

 Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul societății în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor ;

Solutionarea si afisarea rezultatelor privind eventuale contestatii se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N Ţ

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează din sursă internă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, în data de 16.03.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de “LĂCĂTUȘ MECANIC”, în cadrul Secției Administrația Parcurilor, normă întreagă, durată nedeterminată.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului vacant.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 09.03.2022, ora13:00, la registratura societății, si va contine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f. adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) si c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiţii de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. este posesor al unei diplome sau certificat de calificare care atestă pregătirea în domeniul mecanic;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

PROBELE DE CONCURS:

Concursul constă în probă scrisă sau probă practică;

Calendarul de desfașurare a concursului:

- 01.03.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs prin afişare la sediul societăţii, pe pagina de internet şi în presă;

09.03.2022, ora 13,oo – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

- Selecția dosarelor și lista cu rezultatul verificării acestora se afişează la sediul societății în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere ;

Eventualele contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere se depun la sediul societății, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

- Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul societății în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere ;

- 16.03.2022, ora 12:00 - sustinerea probei scrise ;

- Rezultatele probei scrise se afişeaza în termen de 3 zile de la susținerea probei ;

- Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul societății în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor ;

- Solutionarea si afisarea rezultatelor privind eventuale contestatii se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


A N U N T

EDILITARA PUBLIC S.A. Tirgu Jiu organizeaza, in conditiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 28.02.2022, ora 12,oo, concurs pentru ocuparea a 5 posturi (sezonieri) de Lucrator salubrizare cai publice, in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi, norma intreaga, durata determinata – 6 luni.

Dosarul de concurs se va depune pana la data de 22.02.2022, ora 15,oo, la registratura societatii, si va contine urmatoarele documente:

a. cerere de inscriere la concurs adresata directorului general,

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/atestari;

d. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e. Cazierul judiciar;

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

  Actele prevazute la litera b) si c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre o persoana desemnata din cadrul B.R.U.

Conditii de participare la concurs:

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d. are capacitate deplina de exercitiu;

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f. indeplineste conditiile de studii potrivit cerintelor postului scos la concurs, respectiv: nivel invatamant obligatoriu.

g. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 selectia dosarelor de inscriere,

 proba scrisa,

 interviul ,

Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfasurare a concursului

- 14.02.2022 – publicarea prezentului anunt de concurs la avizierul societatii, pe pagina de internet si in presa;

- 22.02.2022, ora 15,oo, – data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea candidatilor la concurs;

- selectia dosarelor si afisarea listei cu rezultatul verificarii dosarelor de inscriere la sediul societatii- in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii- in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor;

- solutionarea contestatiilor si afisarea listei cu rezultatul final al verificarii dosarelor de inscriere, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- 28.02.2022, ora 12,oo – sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa – in termen de 3 zile de la sustinerea probei scrise;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei scrise, la sediul societatii - in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatului probei scrise;

- afisarea rezultatelor la proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor, precum si afisarea datei probei interviu, la sediul societatii – in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor;

- sustinerea interviului – in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise;

- afisarea rezultatelor la interviu, la sediul societatii – in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei interviu;

- depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor la interviu;

- Solutionare contestatiilor si afisarea, la sediul societatii, a rezultatelor finale dupa solutionarea eventualelor contestatii- in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Informatii privind postul, conform art.17 din Codul Muncii- actualizat:

 Functia: Lucrator salubrizare cai publice- COR 916102 ;

 Subordonare: Sef Sectie Salubrizare Strazi;

 Durata si conditiile de munca: norma intreaga-durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv de 40 ore/saptamana, pe timp de noapte, in conditii normale de lucru;

 Perioada de proba este de maxim 5 zile conform Contractului Colectiv de Munca;

 Concediul de odihna si durata acestuia: se acorda in conformitate cu prevederile din contractul colectiv de munca.


A N U N Ţ

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează din sursă internă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, în data de 01.03.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de “MECANIC UTILAJ”, în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea postului vacant.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 22.02.2022, ora13:00, la registratura societății, si va contine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f. adeverința medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) si c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

 

Condiţii de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. nivelul studiilor : absolvent 10 clase sau şcoală profesională (cu diplomă de absolvire); calificare mecanic utilaj sau competente profesionale în acest sens, atestate potrivit reglementarilor in vigoare

 

g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Probele de concurs :

Concursul constă în sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice;

Calendarul de desfașurare a concursului:

- 14.02.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs prin afişare la sediul societăţii, pe pagina de internet şi în presă;

-22.02.2022, ora 13,oo – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

- selecția dosarelor și lista cu rezultatul verificării acestora se afişează la sediul societății în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere ;

- depunerea eventualele contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere se depun la sediul societății, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

- soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul societății în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere ;

- 01.03.2022, ora 10:00 - sustinerea probei scrise sau a probei practice ;

- rezultatele probei scrise/practice se afişeaza în termen de 3 zile de la susținerea probei ;

- eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul societății în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor ;

- solutionarea si afisarea rezultatelor privind eventuale contestatii se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com


Anunt

AVPS SOIMUL GORJ angajează paznic de vânătoare pentru fondurile cinegetice Dănești, Tismana, Polovragi si Bumbești Pitic. Tel: 0727886655