Anunturi de mediu

FIVEX SRL, cu sediul în localitatea Tg-Carbunesti, str. Teilor, nr.7, jud Gorj, solicită de la Agenția de Protecție a Mediului, obținerea autorizatiei de mediu pentru FIVEX S.R.L.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. GORJ, strada Unirii nr.76, localitatea Tg-Jiu.

.....................

ANUNȚ PUBLIC

SC HONESTY SRL, prin Dragomir Carmen Mihaela, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere C3, recompartimentări parțiale C2, C3, refacere împrejmuire parțială, schimbare destinație din sediu firmă și locuință în pensiune”, propus a fi amplasat în Târgu Jiu, Drăgoieni, nr. 2B, județul Gorj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


Anunturi de mediu

SC CRESCENDO SRL, cu sediul în loc. Tg-Jiu, Calea Severinului, nr. 24, jud. Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților cod CAEN 5610 Restaurante, pe amplasamentul din Târgu Jiu, Insulița Jiului, jud.Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel. 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]


DECESE

Întregul colectiv al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este alături de pierderea suferită de managerul instituției Ion Cepoi. Fratele dânsului, Cepoi Virgil, a încetat din viață în data de 15 ianuarie 2019. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe Cepoi Virgil. Trupul neînsuflețit se află la Capela Eden din municipiul Târgu Jiu, iar înmormântarea va avea loc în Satul Bălcești, Comuna Bengești Ciocadia, vineri 18 ianuarie 2019, la ora 12.


Mica publicitate

Vând vin rose ananas 2018, din prima stoarcere. Tel. 0764-770.614.

Primesc în gazdă la casă, lângă Piața Mare, Târgu Jiu. Tel. 0769-993.650.


PIERDERI

BENDAVISAR COM SRL, având J18/5/2014, CUI RO 32626879, declar pierdut certificat constatator pentru sediul social din Comuna Prigoria, Sat Prigoria, nr. 44, jud. Gorj, având nr. 655 din 10.01.2014. Se declară nul.


Anunturi de mediu

SC GATMAT PROD SRL, cu sediul în loc. Tg-Jiu, Bd. Ecaterina Teodoiu, nr. 515, jud.Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților de Fabricarea mobilierului, pe amplasamentul din loc. Tg-Jiu, Bd. Ecaterina Teodoiu, nr. 515, jud.Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel. 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]

 ............... 

SC STRALIS COM SRL, cu sediul în comuna Peștișani, jud.Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților cod CAEN 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate și cod CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor - spălătorie auto, pe amplasamentul din comuna Urdari, sat Urdari, jud. Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel. 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]

 .................

SC BĂILE ȚICLENI SRL, cu sediul în Țicleni, Str. Villeneuve D Asq, nr. 22, jud. Gorj, tel./fax 0253/224411, intenționează să promoveze investiția: exploatare balast pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore a râului Gilort, în extravilanul comunei Bărbătești, în zona satului Socu, jud. Gorj.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomadări se pot adresa solicitantului sau la Popescu Titus Gabriel, mobil 0755-122.033.


PIERDERI

ART-RAFY DEMO SRL, având J18/152/2009, CUI 25241110, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Sat Ceauru, nr. 320, Comuna Bălești, jud. Gorj, având nr. 9725 din 04.02.2009. Se declară nul.

Cornea Constantin-Petrișor Întreprindere Individuală, având F18/29/2011, CUI 27924577, pierdut certificat constatator nr. 17400 din 25.06.2013 pentru sediul secundar din Loc. Târgu Cărbunești, Oraș Târgu Cărbunești, Aleea Trandafirilor, Nr. 36 C, magazin nr. 36C, Jud. Gorj (punct de lucru) și certificat constatator nr. 1277 din 19.01.2011 pentru sediul profesional din Sat Vidin, Comuna Jupânești, nr. 5, Jud. Gorj. Se declară nule.


Anunturi de mediu

APM și Oraș Târgu Cărbunești anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru PUG - Oraș Târgu Cărbunești.

Observațiile publicului interesat se primesc la sediul APM Gorj, din str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, jud. Gorj, la fax 0253/212.892 sau la adresa de e-mail: [email protected]

De asemenea, anunțăm publicul interesat că Planul de Monitorizare și Declarația întocmită de titularul Planului pot fi consultate la sediul APM Gorj și la sediul Primăriei Orașului Târgu Cărbunești.


PIERDERI

Casa Plăcerii SRL, având J18/191/2012, CUI 30052214, pierdut certificat constatator nr. 514856 din 10.07.2012 pentru sediul social din Sat Ohaba Jiu, Comuna Bolboși, nr. 95, jud. Gorj. Se declară nul.

Lihu Stelian Întreprindere Familială, având F18/653/2003, CUI 15915796, pierdut certificat constatator pentru sediul profesional din Sat Lihulești, Comuna Berlești, Jud. Gorj, având nr. 4932 din 09.02.2009. Se declară nul.

XEDEX SRL, cu sediul social în mun. Târgu Jiu, Str. Cartier Preajba, Nr. 193, Jud. Gorj, având J18/1102/1994, CUI 6105600, pierdut certificat constatator cu nr. 12376 din 25.03.2004 pentru punctul de lucru Magazin din Mun. Târgu Jiu, Cartier Preajba, Nr. FN, Jud. Gorj. Se declară nul.


PIERDERI

Agropensiunea Caralicea SRL, având J18/141/2018, CUI 38840102, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Sat Baia de Fier, comuna Baia de Fier, nr. 533, camera nr. 1, județul Gorj, conform declarației model 1 nr. 3194 din 06.02.2018. Se declară nul.

XEDEX SRL, cu sediul social în mun. Târgu Jiu, Str. Cartier Obreja, Nr. 193, Jud. Gorj, având J18/1102/1994, CUI 6105600, pierdut certificat constatator cu nr. 12376 din 25.03.2004 pentru punctul de lucru Magazin din Mun. Târgu Jiu, Cartier Obreja, Nr. FN, Jud. Gorj. Se declară nul.


Anunturi de mediu

SC MĂCEȘU SRL, cu sediul în loc. Tg-Cărbunești, str. Bradului, nr. 7, jud.Gorj, anunță publicul interesat că a depus la APM Gorj documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activităților de Fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor de patiserie, pe amplasamentul din Tg-Cărbunești, str. Bradului, nr. 7, jud.Gorj.

Eventualele sugestii sau observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, tel. 0253/215.384, fax 0253/212.892, e-mail: [email protected]


PIERDERI

Andronache L. Elena Persoană Fizică Autorizată, având F18/22/2005, CUI 19629967, pierdut certificat de înregistrare seria B 1492915 emis pe data de 13.02.2009, certificat constatator pentru activități la terți având nr. 5161 din 10.02.2009 și certificat constatator pentru sediul profesional din Municipiul Târgu Jiu, str. Vîrful Mîndra, nr. 4, jud Gorj, având nr. 5161 din 10.02.2009. Se declară nule.

 

Banciulea M. Florin Întreprindere Individuală, având F18/265/2008, CUI 24187934, pierdut certificat constatator nr. 14380 din 04.06.2013 pentru activități care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii și certificat constatator nr. 14380 din 04.06.2013 pentru sediul profesional din Sat Botorogi, Comuna Dănești, nr. 31, Jud. Gorj. Se declară nule.

 

Ionescu I. Dana Persoană Fizică Autorizată, având F18/218/2014, CUI 33044402, cu sediul profesional în Mun. Tg. Jiu, Aleea Energeticienilor, nr. 1, bl. 1, sc. 3, et. 1, ap. 35, jud. Gorj, declară pierdut certificat constatator cu nr.13890 din 14.06.2016 pentru sediul profesional și activități la terți. Se declară nul.


PIERDERI

IULIA SRL, cu sediul social în Jud. Gorj, Mun. Tg.Jiu, Str. A.I. Cuza, bl. 33, ap. 17, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/438/1991, CUI 2165498, declară pierdute certificatele constatatoare emise pentru sediile secundare (puncte de lucru) din: Magazin Alimentar, Mun. Tg. Jiu, Str. Ciocârlău, nr. 3, Jud. Gorj, emis sub nr. 39434/03.09.2008; Cafe Bar, Mun. Tg. Jiu, Str. Ciocârlău, Zona Artego, nr. 3, Jud. Gorj, emis sub nr. 38455/27.08.2008. Se declară nule.

SC IBAGO SRL, având J18/566/1996, CUI 8803390, cu sediul în Tg-Jiu, Str. Mioriței, bl. 13, ap. 27, Jud. Gorj, declar pierdut certificat constatator pentru sediul social din Tg-Jiu, Str. Mioriței, bl. 13, ap. 27, Jud. Gorj, având nr. 5276 din 11.02.2008 și certificat constatator pentru activități la terți având nr. 5276 din 11.02.2008. Se declară nule.

Societatea Cooperativa de Consum Consumcoop Turceni SC, având C18/6/2005, CUI 8877517, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar Magazin Mixt din Sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, jud. Gorj, conform declarației model 2 nr. 39605 din 10.08.2005, Anexa pentru sediul secundar Magazin Ursoaia din Sat Ursoaia, Comuna Negomir, Jud. Gorj și Anexa pentru sediul secundar Magazin din Sat Gârbovu, Oraș Turceni, Jud. Gorj. Se declară nule.

 

SC TORELLO SRL, având J18/845/1994, CUI 5971977, cu sediul social în Tg Jiu, Str. Victoriei, spațiul comercial C1, Bl. 223, sc. 1, parter, jud. Gorj, declar pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Oraș Turceni, str. Farmaciei, Bl. 46, sc. 2, ap. 3, jud. Gorj, având nr. 22121 din 20.06.2018. Se declară nul.

Ionescu I. Dana Persoană Fizică Autorizată, având F18/218/2014, CUI 33044402, cu sediul profesional în Mun. Tg. Jiu, Aleea Energeticienilor, nr. 1, bl. 1, sc. 3, et. 1, ap. 35, jud. Gorj, declară pierdute certificat constatator pentru sediul profesional eliberat de ORC Gorj cu nr. 9308 din 08.04.2014 și certificat constatator pentru activități la terți cu nr. 9308 din 08.04.2014 eliberat de ORC Gorj. Se declară nule.


DECESE

O lumanare, o rugaciune, flori si lacrimi azi, 01.01.2019 pentru trecerea in eternitate a bunului nostru cumnat, sot, tata si socru TICLEANU VASILE ROMEO. Inmormantarea va avea loc pe data de 03.01.2019, in orasul Ticleni, jud. Gorj.


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT ROȘIA DE AMARADIA

Sector cadastral nr.: 18

OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 18, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              03 ianuarie 2019

Data de sfârșit a afișării:                    04 martie 2019

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia

Repere pentru identificarea locației: sat Roșia de Amaradia, comuna Roșia de Amaradia, Județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Roșia de Amaradia

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Cotojman Ion Liviu

 


ANUNŢ

Liceul Tehnologic „General Constantin Şandru” Bîlta, cu sediul în sat Bîlta, comuna Runcu, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unei post contractual vacant de muncitor întreţinere.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic „General Constantin Şandru” Bîlta şi va consta în următoarele probe:

- proba scrisă în data de 04 februarie 2019, ora 8 30 ;

- proba interviu în data de 06 februarie 2019, ora 830.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

2. Condiţii specifice

- absolvent învăţământ liceal în domeniul mecanic, cu diploma de bacalaureat;

- să deţină autorizaţie de fochist, valabilă şi avizată ISCIR;

- să deţină permis de conducere, categoria B;

- vechime în muncă, minim 5 ani.        

Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului Tehnologic „General Constantin Şandru” Bîlta, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 15 ianuarie 2019, ora 1600.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Liceului Tehnologic „General Constantin Şandru” Bîlta, telefon 0253/278917.


CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al MINPREST SERV S.A. („Societatea”), cu sediul în oraşul Rovinari, loc. Vîrţ, nr. 263, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societăţii, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Irod Cornel Bebe, convoacă la adresa Societăţii din oraşul Rovinari, loc. Vîrţ , nr. 263, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 11 ianuarie 2019, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor, pentru data de 22 ianuarie 2019, la ora 13°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Revocare cenzor.

2. Alegere cenzor.

3. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 23 ianuarie 2019, la ora 13°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.           

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societăţii din oraşul Rovinari, loc. Vîrţ, nr. 263, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acţionarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societăţii www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

IROD CORNEL BEBE


ANUNŢ

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în localitatea Târgu Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de inginer în cadrul Serviciului Investiţii Energie – Departamentul Investiţii al Direcţiei Strategie Dezvoltare.

Concursul organizat pentru ocuparea posturilor mai sus menţionate se va desfăşura la sediul societăţii din localitatea Tg-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, şi va consta în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu.

Proba scrisă se va susţine în data de 28.01.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 30.01.2019, ora 11:00.

Condiţii pentru ocuparea posturilor:

- Absolvent studii superioare tehnice cu diplomă de licenţă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau amenajări şi construcţii hidrotehnice;

- Cunoştinţe utilizare PC (Word, Excel).

Dosarele de participare vor fi depuse la Direcţia Resurse Umane a societăţii din Tg-Jiu, str. A.I. Cuza nr. 5, până la data de 22.01.2019, ora 15:00, şi vor conţine următoarele:

- cerere de participare;

- copie act de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- certificat de cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- adeverinţă medicală (de la medicul de familie).

Tematica şi bibliografia se pot obţine la adresa de email: [email protected]

Relaţii suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a concursului se pot obţine de la Serviciul Organizare din cadrul Direcţiei Resurse Umane a societăţii sau la telefon 0372/819.756.


Anunturi de mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Administraţia Bazinală de Apă Jiu, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Regularizare şi îndiguire râu Gilort la Novaci, pârâu Măceşu, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul oraşului Novaci, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 - 14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

.....................

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru S.C. VICTORIA OVER TOP SERVTRANS S.R.L.

S.C. VICTORIA OVER TOP SERVTRANS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul STAŢIE MIXTĂ DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, propus a fi amplasat în comuna Berleşti, sat Pîrîul Viu, strada Principală, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

 


PIERDERI

NADASA SRL, având J18/386/1998, CUI 11145694, pierdut certificat constatator nr. 41595 din 19.09.2008, pentru sediul secundar din Sat Călugăreni, Comuna Padeș, nr. 114, Jud. Gorj. Se declară nul.

Porumbel Ionel-Cristian Persoană Fizică Autorizată, având F18/371/2010, CUI 26925019, pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru din comuna Bengești-Ciocadia, Sat Ciocadia, tarlaua 28, parcela 982, jud. Gorj, conform declarației model 2 nr. 13923 din 12.05.2010. Se declară nul.

VAMILILI SRL, având J18/36/2006, CUI 18299461, pierdut certificat constatator pentru sediul secundar din Loc. Târgu Cărbunești, Oraș Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, nr. 77, Județ Gorj (punct de lucru), având nr. 6182 din 07.03.2014. Se declară nul.

IACOB RALDAN COM PROIMPEX SRL, având J18/495/1993, CUI 4024703, pierdut certificat de înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Gorj, având seria B nr. 1488868. Se declară nul.

CALITEROS IMPEX SRL, având J18/336/2009, CUI 25727161, pierdut certificat constatator pentru sediul social din Sat Țânțăreni, Comuna Țânțăreni, Nr. 205, Județul Gorj, având nr. 27896 din 29.06.2009 și certificat constatator pentru activități care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii având nr. 27896 din 29.06.2009. Se declară nule.