ANUNT Primăria Comunei Turcinești

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: ȘOFER- autospeciala, în cadrul compartimentului Salubrizare din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 10:00 ,

- Proba interviu în data de 06.05.2021, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- vechime în specialitate: nu este cazul;

- permis de conducere categoria B si C;

- absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat;

- posedă certificat de pregatire profesionala;

- aviz psihologic pentru conducător auto.

- poseda card tahograf

                                                

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: doamna Balan Tabita, telefon 0751285440 sau 0253/226549.

PRIMAR,

Jr. MODREA DUMITRU


ANUNŢ

CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura falimentului, aflate pe rolul Tribunalului Gorj, creatoare de arhivă, respectiv: Intreprinderea de Drumuri si Poduri Gorj SA, dosar nr. 1248/95/2018, Nicropav Forest SRL, dosar nr. 2264/95/2019, Serop SRL, dosar nr. 1160/95/2019,, publicam urmatoarea erata cu referire la anuntul aparut in data de 02.04.2021, respectiv :

”Se organizează selectie de oferte pentru doua categorii de lucrări, astfel:

1 Prelucrare, selecție eliminare documente cu termen de pastrare expirat;

2. Arhivare si depozitare.

Ofertantii vor putea depune oferta fie pentru categoria 1 de lucrări, fie pentru categoria 2 de lucrari sau pentru ambele categorii de lucrari. Toate celelalte prevederi din anunț rămân valabile.”

Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 09.04.2021 ora 14.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.


CONDOLEANȚE

Sindicatul Energia Turceni regreta nespus trecerea în neființă a domnului Marin Constantin, fost director al Termocentralei Turceni! Condoleanțe familiei!
Dumnezeu sa l odihnească în pace!

 


DECES

Familia îndurerată anunță trecerea în neființă a celui care a fost inginer Dumitru Stoian (Mitică). Înmormântarea va avea loc marți, 16 martie 2021, ora 12,00, la Cimitirul Catolic din Târgu-Jiu. Dumnezeu să te odihnească în pace, Bunicule!


ANUNŢ

Primăria comunei Drăgotești, județul Gorj, cu sediul în comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat în cadrul Compartimentului deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Drăgotești, județul Gorj, conform H.G. nr.286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 2 aprilie 2021, ora 10.00

- Proba interviu în data de 7 aprilie 2021, ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  - Să fie absolvent de studii medii/studii generale.

  - Vechime în câmpul muncii: minim 5 ani

  - Diplomă/ Certificat calificare profesională în meseria de fasonator mecanic și servant pompier

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Drăgotești, județul Gorj – comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Drăgotești, județul Gorj – comuna Drăgotești, sat Drăgotești, județul Gorj, persoană de contact: Armegioiu Fineta, telefon/fax 0253376701.

 Primar, Pasăre Vili


CONDOLEANȚE

Colectivul Direcției de Sănătate Publică Gorj deplânge trecerea în neființă a bunului coleg, șef și prieten, Dobrin Adrian-Virgil. Nu te vom uita niciodată! Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odinească în pace!


Anunț

Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătesti, cu sediul în com. Bărbătesti, nr. 87, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor, 0,5 normă, de la Școala Primară Petrești, com. Bărbătesti, conform calendarului:
-depunerea dosarelor: 24.02.2021 - 09.03.2021 la sediul Scolii Gimnaziale Bărbătesti, între orele 9.00-12.00,
-proba scrisă: 22.03.2021,
-proba practică: 23.03.2021,
-interviu:24.03.2021.
Probele se susțin la Școala Primară Petrești de la orele 14.00, în fiecare zi de concurs.
Detalii:
-la avizierele celor două școli, după orele 15.00,
-la avizierul Primăriei Bărbătesti,
-la telefon: 0764 242 568.


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35722, Carte Funciară UAT Polovragi: 35722, suprafața intabulată: 510 mp, valoarea minimă a redevenței: 306,00 euro/an; 2. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp, valoarea minimă a redevenței: 339,60 euro/an; 3. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 4. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 5. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 6. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 7. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 8. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 9. Număr cadastral: 35737, Carte Funciară UAT Polovragi: 35737, suprafața intabulată: 800 mp, valoarea minimă a redevenței: 480,00 euro/an; 10. Număr cadastral: 35733, Carte Funciară UAT Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 11. Număr cadastral: 35736, Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 12. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 13. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp, valoarea minimă a redevenței: 289,80 euro/an; 14. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 15. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 16. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă a redevenței: 174,60 euro/an; 17. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp, valoarea minimă a redevenței: 274,20 euro/an; 18. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 19. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 20. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp, valoarea minimă a redevenței: 243,60 euro/an; 21. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp, valoarea minimă a redevenței: 258,60 euro/an; 22. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 23. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 24. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 25. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 26. Număr cadastral: 35704, Carte Funciară UAT Polovragi: 35704, suprafața intabulată: 1238 mp, valoarea minimă a redevenței: 742,80 euro/an; 27. Număr cadastral: 35705, Carte Funciară UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 28. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 29. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 30. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 31. Număr cadastral: 35207, Carte Funciară UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată: 401 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,60 euro/an.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/02/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/03/2021, orele 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11/03/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09/02/2021

  PRIMAR, Secretar general comună,

  EPURE GHEORGHE Bădița Liliana-Elena


ANUNŢ

COMUNA POLOVRAGI, cu sediul social in Comuna Polovragi, Jud. Gorj anunta publicul interesat ca s–a intocmit documentatia tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul “DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM FINAL IN COMUNA POLOVRAGI, CU LOCALITATILE APARTINATOARE (POLOVRAGI, RACOVITA), JUDETUL GORJ.

Documentatia va fi inaintata la sediul Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea .

 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii , sugestii si recomandari se pot adresa la sediul A.B.A Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea in zilele de L-V intre orele 80.0-16.00.

 


A N U N Ţ

Primăria Comunei Schela ,cu sediul în Comuna Schela, sat Sâmbotin Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de:

- Inspector, clasa I, grad profesional superior , Compartiment Urbanism, Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Schela, judetul Gorj ;

Conditii de ocupare a postului:

  Conditii generale: Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Conditii specifice :

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism ,inginerie civilă și ingineria instalațiilor.

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Data desfasurarii concursului:

 Proba scrisa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela în data de 22.02.2021, ora 10.00;

 Interviul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela în data de 25.02.2021, ora 10,00.            

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Schela, în perioada 05.02.2021 – 12.02.2021 inclusiv, ora 16 .00

Bibliografia, tematica ,atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul Primariei Comunei Schela , sat Sâmbotin, Judeţul Gorj, si pe site-ul www.primaria-schela.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253/226538 . Persoană de contact: Vlăduțescu Claudia – Mirabela inspector, e-mail: primaria.schela@yahoo.com

PRIMAR,

Ec. Deteșan Constantin - Gabriel

 


Anulare concurs

Scoala Gimnaziala "Ion Popescu" Barbatesti, cu sediul in com. Barbatesti, nr. 87, jud. Gorj, anunta anularea, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 din 22. 01. 2021, a concursului publicat in M.O. nr. 47, Partea a III-a, din 20. 01. 2021 pentru ocuparea postului de ingrijitor.


Imobiliare

Vand apartament 3 camere, ultracentral, str. Siretului, et.3 din 4. Pret 80.000 usor negociabil. Telefon 0761.073.778.


DECES

Familia anunță cu durere în suflet decesul celui ce-a fost avocat CUCU NICOLAE, un om cu suflet bun și de o înaltă ținută morală. Înmormântarea va avea loc în data de 2 februarie 2021, în comuna Ciuperceni. Nu te vom uita niciodată!


ANUNT

COMUNA POLOVRAGI, cu sediul social in Comuna Polovragi, Jud. Gorj anunta publicul interesat ca s–a intocmit documentatia tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul “DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM FINAL IN COMUNA POLOVRAGI, CU LOCALITATILE APARTINATOARE (POLOVRAGI, RACOVITA), JUDETUL GORJ.

Documentatia va fi inaintata la sediul Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea .

 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii , sugestii si recomandari se pot adresa la sediul A.B.A Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea in zilele de L-V intre orele 80.0-16.00.

 


ANUNȚ CONCURS

În data de 03.03.2021, Primăria comunei Scoarța - Județul Gorj, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Urbanism și Autorizarea Executării Construcțiilor, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța - Județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 selecția dosarelor de înscriere;

 proba scrisă;

 interviul.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiții generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Condiții specifice necesare ocupării funcţiei publice:

- Studiile necesare ocupării funcţiei publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectură, construcții civile, inginerie civilă;

- condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: minimum 7 ani, conform art.468 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ;

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile, în perioada 29.01.2021- 17.02.2021 (inclusiv), ora 1600, la sediul Primăriei Comunei Scoarța, Localitatea Scoarța, str. Principală, nr.83, județul Gorj;

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a Primăriei comunei Scoarța - Județul Gorj, la secțiunea Anunțuri Publice.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adresa instituției: Primăria Comunei Scoarța, Localitatea Scoarța, str. Principală, nr.83, județul Gorj;

Telefon/Fax: 0253/280222

e-mail : scoarta@gj.e-adm.ro

Persoana de contact: Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Resurse-Umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarța, județul Gorj - secretarul comisiei de concurs.


Anunț CONCURS

În data de 11.02.2021, ora 10.00, Primaria comunei Ionesti, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector debutant, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ionesti, judetul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale afişate la sediul instituţiei.

Concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă şi interviul.

Data limită de înscriere la concurs este 29.01.2021 orele 13.00 la sediul Primariei comunei Ionesti, judetul Gorj.

Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, bibliografia de concurs şi lista cuprinzând documentele necesare la dosarul de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.

Solicitam plublicarea anuntului in ziua de 14.01.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0253288505.

PRIMAR

 


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT TISMANA

Sectoarele cadastrale nr.: 107, 136 și 137

PRIMĂRIA ORAȘULUI TISMANA împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 107, 136 și 137, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              06.01.2021

Data de sfârșit a afișării:                    08.03.2021

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Orașului Tismana, Județ Gorj

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tismana, județ Gorj

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tismana

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Jr. Narcis Petre Remetea


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


ANUNT-CONCURS-ADMINISTRATOR-DE-PATRIMONIU

Colegiul Național „Tudor Arghezi”, Tg. Cărbunești, Județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de administrator de patrimoniu, debutant, conform următorului calendar:

- Depunerea dosarelor: 13.01.2021-26.01.2021, ora 09.00, la sediul instituției;

- Proba scrisă - 04.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției

- Proba de interviu și proba practică de calculator - 08.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea postului, conform legislației în vigoare;

- cunoștințe de operare pe calculator atestate prin adeverinţă/certificat/diplomă;

- nu se solicită vechime

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare și metodologia organizării și desfășurării concursului se găsesc la sediul Colegiului Național „Tudor Arghezi”, pe site-ul www.cntarghezigj.ro sau se pot obține la telefon 0253378354, email: cntarghezi@yahoo.com.


A N U N Ţ

Primăria Comunei Turcinești cu sediul în Comuna Turcinești, sat Turcinești, str.Grigore Geamănu , nr. 288, Judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești astfel :

Inspector, Clasa a I-a, grad profesional asistent, aflat în Compartimentul Urbanism, Cadastru, Agricultura, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Turcinești;

 Conditii de ocupare a postului:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min.1 an.

Data desfasurarii concursului:

- Proba scrisa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 11.01.2021, ora 10.00;

- Interviul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Turcinești în data de 14.01.2021, ora 10,00.          

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Turcinești în perioada 22.12.2020 – 29.12.2020 inclusiv

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0253/226549 . Persoană de contact: Balan Tabita - inspector, telefon: 0751285440, e-mail: office@turcinesti.ro.