ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 18 Octombrie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Terenului în suprafaţă de 30.000 mp.,” situat în extravilanul localității Mătăsari, tarlaua 35, parcela 2016/1, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

Obiectul concesiunii este reprezentat de terenul în suprafaţă de 30.000 mp., situat în extravilanul localităţii Mătăsari, înscris în Cartea Funciară nr.39146 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39146, ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr.31 din 26.08.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – număr de tel. 0748230707

Informații privind ofertele:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:30 Septembrie 2021, ora 16:00.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 15 Octombrie 2021, ora 16:00 .

Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 18 Octombrie 2021, ora 10.00.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primar, Gașpăr Gheorghe


ANGAJARE

Societate comerciala angajează urgent personal: cameristă – servicii curățenie; ospătar, administrator pensiune, bar și restaurant. Se oferă condiții deosebite (cazare, masă, salariu atractiv, bonusuri). Relații la tel. 0744.703.052.

 


Anunț licitație

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în procedura falimentului, respectiv:

TEAM TG GUARD SRL, dosar nr. 5206/95/2015 – Tribunalul Gorj: licitație publică cu strigare începând cu data de 23.08.2021, ora 10 și în continuare săptămânal, în fiecare zi de luni, ora 10, pornind de la prețurile reduse cu 60% față de valoarea de evaluare, pentru următoarele bunuri:

1.Mijloace de transport: Peugeot Partner GJ 11 TMG – 2147,20 lei; Dacia Logan GJ 10 TMG – 1127,60 lei; Nissan GJ 55 TMG – 3288,80 lei; Logan GPL 1,4 MPI GJ 08 TMG – 1320 lei;

2.Obiecte de inventar: Generator electric – 594 lei; Calculator + monitor – 12 lei; Hol Nebolo – 470 lei; PC Intel Cuore 2 Duo – 140 lei; Panou PVC - litere volumetrice – 246,40 lei.

SUIDARIU COM SRL, dosar nr. 76/95/2019 - Tribunalul Gorj: licitații publice cu strigare, individual pe repere, începând cu data de 25.08.2021, ora 13 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de miercuri ora 13, pornind de la prețurile reduse cu 40% față de valoarea de evaluare, pentru urmatoarele bunuri: Buton ciupercă - 34 buc. – 673,20 lei; Centură complexă – 3 buc. – 1486,80 lei; Centură complexă – 3 buc. – 1380,60 lei; Cheie dinamometrică – 3 buc. – 954 lei; Colțare parchet set – 80 buc. - 192 lei; Cutie limitator – 30 buc. – 828 lei; Cutie limitator – 9 buc. – 248,40 lei; Cutie limitator – 21 buc. – 579,60 lei; Expresor cafea Melita – 1 buc. – 235,20 lei; MET 13 – 4 buc. - 96 lei; Piatră de rectificat – 4 buc. – 422,40 lei; Releu ampermetru – 12 buc. – 1022,40 lei; Releu ampermetru - 7 buc. – 793,80 lei; Releu – 18 buc. – 507,60 lei; Releu – 10 buc. – 618 lei; Releu – 15 buc. – 927 lei; Releu RC – 16 buc. – 988,80 lei; Releu RC2 – 14 buc. – 865,20 lei; Releu – 15 buc. – 927 lei; Releu - 15 buc.– 927 lei; Șnur uscat grafitat – 8 kg. – 480 lei; Releu RC2 - 6 buc.– 370,80 lei; Șnur azbest - 39,5 kg.– 1801,20 lei.

SEROP SRL, dosar nr. 1160/95/2019 - Tribunalul Gorj: licitații publice cu strigare, individual, începând cu data de 26.08.2021, ora 14 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de joi ora 14, pornind de la prețurile de evaluare, pentru urmatoarele bunuri: Demolator electric Makita 1900 W – 2404 lei; Demolator electric Makita – 1030 lei; Invertor sudură KITin 190 – 1553 lei; Invertor sudură GE 145w – 315 lei; Schelă metalică(aluminiu, formată din 8 laterale cu h 2 m, 4 laterale cu h la 1m, 4 picioare cu role, 2 contrafise, 22 elemenți prindere și 3 panouri pentru podea) - 6953 lei; Schelă metalică(aluminiu, formată din 4 laterale cu h 2 m, 2 laterale cu h la 1m, 4 picioare cu role, 2 contrafise, 6 elemenți prindere și 1 panou pentru podea) - 2910 lei; Set format din Polidisc + masina de gaurit – 2782 lei, Bormasina Einhell 650w – 76 lei.

INTUITIA IMPEX SRL - dosar nr. 2882/95/2019, Tribunalului Gorj. Licitație publică cu strigare incepând cu data de 30.08.2021 ora 13 si in continuare in fiecare zi de luni ora 13,00, la prețul diminuat cu 30% față de valoarea de evaluare pentru autoturism VOLKSWAGEN BORA, nr inmatriculare GJ 11 BOH, an de fabricație 2003, diesel 1,9 - Prețul de pornire este de 6.000 lei, exclusiv TVA.

GRUP RINASCENTI MFV SRL–Dosar nr 1103/95/2017 – Tribunalul Gorj. Licitatie pujblică cu strigare, începând cu data de 26.08.2021, ora 12 si în continuare in fiecare zi de joi, ora 12, la prețurile reduse cu 90 % fata de valoarea de evaluare, pentru: Lotul I - Mărfuri reprezentate de încălțăminte de damă si bărbați - 656 perechi din care 48 de perechi cu mici defecte – 18624,80 lei (în bloc). Lotul II - Mărfuri reprezentate de încălțăminte de damă si bărbați, 52 perechi – 4539,10 lei - (pantofi, sandale, papuci, ghete, cizme, etc.) (listele pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar). Firmă luminoasă (10 litere volumetrice) - 22 lei.

Prețurile nu conțin TVA.

Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul administratorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.


ANUNŢ CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Denumirea postului: asistent registrator principal gradul II, post contractual vacant, de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu-Jiu al Serviciului Publicitate Imobiliară - venituri proprii.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul/specializarea drept;

- vechime în specialitate: minim 6 luni;

- operare și prelucrare aplicații PC.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 10.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 15.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 02.09.2021, ora 16.30, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893.


Anunț CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

1. Denumirea postului: consilier cadastru debutant, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 06.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 09.09.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 27.08.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

2. Denumirea postului: consilier cadastru gradul I, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 06.09.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 09.09.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 27.08.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893.


ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 06 Septembrie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Punctului termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari, pe terenul în suprafață de 200 mp, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

  Obiectul concesiunii este reprezentat de imobilul denumit ,,Punctul termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari pe terenul în suprafață de 200 mp, înscris în Cartea Funciară nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117 ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

  Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr. 25 din 29.07.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

  Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

 

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – nr de tel. 0748230707

- Informații privind ofertele:

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23 August 2021.

  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

  Data limită pentru depunerea ofertelor este 03 Septembrie 2021, ora 16.00.

  Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

  Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 06 Septembrie, ora 10.00.

  Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 


ANUNT

 I) Consiliul Local Motru, cu sediul în Municipiul Motru, Bulevardul Gării, nr.1, Judeţul Gorj, în baza O.U.G. nr. 68/2008, a H.C.L. nr. 24/ 28. 02. 2019 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a camerei 78, etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru, proprietate privată a Municipiului Motru, vinde spaţiul camerei 78, etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru. Vânzarea se va face prin licitaţie publică cu strigare, pentru activitate medicală sau conexă actului medical.

  II) Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului Local Motru, din Bulevardul Gării nr.1, Municipiul Motru, Judeţul Gorj, ora 1100, în data de 02. 08. 2021.

  III) Persoana de contact este d-nul Alupoai Valentin - Şef Serviciu CSPLPPM, telefon 0253/410560, interior 112 .

  IV) Documentele necesare pentru participarea la licitaţie sunt :

  A) pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

e) declaraţie pe propria raspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008;

f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

  B) pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

  a) copie de pe actul de identitate;

 b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă ca are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora ;

 c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent ;

 d) declaraţie pe propria raspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008.

V) Ofertanţii depun documentele de mai sus într-un plic sigilat la secretariatul Primariei Motru pe care vor scrie „ Pentru licitaţia din data de 02 august 2021”, până cel târziu 30 iulie 2021, ora 1600.

VI) Garanţia de participare la licitaţie, conform O.U.G. nr. 68/2008, este de 1000 lei.

VII) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei.

VIII) Contravaloarea Caietului de sarcini este de 30 lei.

IX) Preţul de pornire la licitaţie este cel stabilit de evaluator, respectiv:

  - 6312 euro, echivalent 30.769 lei la data evaluării

X) Primul pas de pornire al licitaţiei este de 40 lei/ m2, transformati în euro, la cursul din ziua licitaţiei, iar următorii paşi sunt din 10 lei/m2 în 10 lei/m2, pâna la adjudecarea spaţiului, conform H.C.L. nr. 42/29.04.2010.

XI) Conform H.C.L. nr. 42 din 29.04.2010, spaţiul poate fi achitat în 12 rate lunare, dacă nu sunt oferte de cumpărare a spaţiului cu plata integrală.

XII) Prezenţa ofertanţilor la licitaţie este obligatorie.

 


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp; 3. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 4. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp; 5. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp; 6. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/07/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/07/2021, orele 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29/07/2021, orele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02/07/2021.


Anunt licitatie pentru închiriere bunuri din domeniu public

(20 zile calendaristice fără capete pănă la data limită de depunere a ofertelor)

1. Informatii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numärul de telefon, fax /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Turburea ,sat Turburea , str. Gării , nr. 254, județul Gorj , cod fiscal: 4898940, telefon: 0253/472383, fax: 0253/472 383, e-mail: primaria_turburea@yahoo.com , e-mail persoană de contact: primaria_turburea@yahoo.com

2. Informatii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:organizează licitație publică conform OUG nr.57/2019 și HCL nrr.33/26.05.2021 în vederea concesionării unui teren în suprafată de 900 m.p., situat în intravilan Comunei Tuburea , sat Poiana , Jud. Gorj cu nr. cadastral 35568 cu destinația: „AMENAJARE STAȚIE PECO ȘI ACCESORII".

3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: de la sediul Primăriei Comunei Turburea .

3.2. Denumirea adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obline un exemplar din documentatia de atribuire: Compartiment secretar general UAT Comuna Turburea ,din cadrul Primăriei Turburea cu sediul în sat Turburea , str. Gării , nr. 254, județul Gorj

3.3. Costul conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: caietul de sarcini se obține în mod gratuit

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2021, ora 15.00.

4. Informatii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2021 , ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la Registratura Primăria Comunei Turburea din sat Turburea , strada Gării , nr. 254, judetul Gorj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 20.07.2021, ora 13.00,la sediul Primăriei Turburea din sat Turburea , strada Gării , nr. 254, judetul Gorj

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instantei competente în solutionarea litigiilor apărute termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea în justiție se poate introduce la Judecătoria Târgu Cărbunești , strada Trandafirilor , nr.45, Jud. Gorj , telefon: 0253 378 622, fax: 0253 378 729, e-mail: jud-tgcarbunesti@just.ro

7. Data transmiterii anuntului de licitatie către institutiile abilitate, în vederea publicării: 28.06.2021.

 Primar, Bîrcă Ion

 


Anunț CONCURS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.8 Martie nr.3A, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr.1027/2014:

1. Denumirea postului: consilier cadastru gradul I, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2023 în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru - venituri proprii – P.N.C.C.F.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 19.07.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 22.07.2021, ora 1000, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 09.07.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

2. Denumirea postului: consilier cadastru gradul II, post contractual vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru - venituri proprii – activitate curentă.

CERINȚELE POSTULUI:

- Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre;

- vechime în specialitate: minim 6 luni.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- Proba scrisă în data de 19.07.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj;

- Proba interviu în data de 22.07.2021, ora 1300, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, respectiv 09.07.2021, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. Gorj.

Date contact: Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii, telefon 0253217189/0253215893


ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

U.A.T comuna MĂTĂSARI, cu sediul în localitatea Mătăsari, Strada Principală, nr.168, județul Gorj, cod fiscal 4448385, telefon/FAX 0253 376 551,e-mail: matasariprimaria@yahoo.com, persoana de contact Rasoveanu Marius Irinel, organizează în data de 08 Iulie 2021 ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea ,,Punctului termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari, pe terenul în suprafață de 200 mp, aflat în domeniul public al comunei Mătăsari.

Informații privind obiectul concesiunii:

  Obiectul concesiunii este reprezentat de imobilul denumit ,,Punctul termic nr.3” situat în intravilanul localității Mătăsari pe terenul în suprafață de 200 mp, înscris în Cartea Funciară nr.39117 a comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117 ce se află în domeniul public al comunei Mătăsari.

  Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Mătăsari nr 20 din 27.05.2021 și conține:

  - Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon al persoanei de contact etc;

  - Caietul de sarcini;

  - Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică;

  - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  - Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  - Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  - Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

  - Formulare.

  Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

- La sediul U.A.T. comuna Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj sau de pe site-ul primăriei Mătăsari www.primariamatasari.ro.

- Compartimentul Urbanism persoană de contact: domnul Rasoveanu Marius Irinel – nr de tel. 0748230707

  Informații privind ofertele:

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor:24 Iunie 2021.

  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei.

  Data limită pentru depunerea ofertelor este 07 Iulie 2021, ora 16.00 .

  Ofertele se depun la registratura Primăriei Comunei Mătăsari, situată în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr.168, județul Gorj. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

  Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. Mătăsari, situat în localitatea Mătăsari, str. Principală, nr. 168, județul Gorj, în data de 08 Iulie, ora 10.00.

  Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 Primar, Gașpăr Gheorghe


ANGAJĂRI

Beck &Pollitzer Romania SRL, societate inregistrata in Romania, cu sediul In Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 246, parte a grupului international Beck&Pollitzer, grup specializat in instalari si relocari de echipamente industriale, cu prezenta in majoritatea tarilor europene, in USA, in India, Turcia, etc. si avand ca principali clienti companii multinationale din industria auto, companii specializate in e-commerce, industria de ambalaje, industria hartiei si prelucrarea lemnului, angajeaza imediat electricieni/electromecanici sau mecanici/lacatusi montatori pentru formarea unor echipe care sa aborderze in cele mai scurt timp proiecte in principal in strainatate, dar si in Romania.

Cerinte minime:

- Nivel educatie: liceu tehnologic sau școală profesionala;

- Minim 3 ani dе experiență profesionala practica în servicii industriale-reparatii-intretinere-montaj/ masini-utilaje/ masini dе ridicat/ lacatuserie/ instalatii industriale/ structuri metalice;

- Aviz pentru lucrul la inaltime;

- Permis dе conducere categoria B;

- Cunoașterea limbii engleza la nivel mediu.

Detinerea de autorizatii de stivuitorist, manevrant nacele, macaragiu sau legator de sarcina constuie un avantaj.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0371-017.991 sau mail Romania.office@beck-pollitzer.com.


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT POLOVRAGI

Sectoarele cadastrale nr.: 17, 113

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI împreună cu OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.: 17, 113 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:              15.06.2021

Data de sfârșit a afișării:            16.08.2021

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Polovragi, sat Polovragi, Județ Gorj.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și, totodată, conform art. 48, alin (2) din Ordinul 1/2020: „Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.”

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Polovragi

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 0900-15 00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,

Epure Gheorghe

 


ANUNȚ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante, funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

- 1 (un) post de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- 1 (un) post de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum şi următoarele condiţii:

II. Condiţii specifice:

A. Pentru postul de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

- studii generale sau medii , absolvite în domeniile: tâmplărie,dulgherie

- vechime în muncă – minim 6 ani

B.Pentru postul de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

- studii generale sau medii

- vechime în muncă - minim 6 luni

III. Etapele stabilite pentru concurs:

A. Pentru ocuparea postului de muncitor calificat, studii generale sau medii, treapta profesională I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 - selecţia dosarelor: 08.06.2021, ora 1000

- proba scrisă : 15.06.2021 , ora 1000

- proba interviu:22.06.2021 , ora 1000

B.Pentru ocuparea postului de supraveghetor muzeu, studii generale sau medii, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ - Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

-selecţia dosarelor: 08.06.2021, ora 1000

- proba scrisă : 16.06.2021, ora 1000

- proba interviu:23.06.2021 , ora 1000

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, (în perioada (24.05.2021 – 07.06.2021), candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector de specialitate Bușoiu Geta, tel/fax0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.


ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE DE BUNURI

Primăria comunei Roșia de Amaradia, cu sediul în Comuna Roșia de Amaradia, jud Gorj, Tel/Fax: 0253.232504, organizează în data de 04 iunie 2021, ora 14:00, licitaţie publică a imobilului in suprafata de 162,75 mp, situat în comuna Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia, în punctul „Moară", judeţul Gorj , aflat în domeniul privat al comunei Roșia de Amaradia.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Roșia de Amaradia, începând cu data publicării anunţului,

Ofertele se depun la registratura Primăriei comunei Roșia de Amaradia, până la data de 03 iunie 2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Roșia de Amaradia sau la telefon 0253.232504.

 


ANUNT LICITATIE

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în procedura insolvenței, respectiv:

SC GASTROM GROUP SRL - dosar nr. 4163/95/2012 Tribunalul Gorj,

A) Licitație publică cu strigare începând cu data de 31.05.2021, ora 11, si in fiecare zi de luni, ora 11, la prețul redus cu 10 % față de pretul de evaluare, pentru: Imobil – Teren in suprafață de 4111 mp din care 2705 mp intravilan, si 1406 mp extravilan, având nr. cadastral 36366, intabulat în CF nr. 36366 a Mun. Tg Jiu, situat în municipiul Târgu Jiu, 4,5 km în partea de sud a zonei Bucureasa, zonă rezidențială cu case de locuit individuale și terenuri libere. Accesul la teren este asigurat direct din drumul județean DJ 674A. Utilitățile în zonă asigurate sunt: curent electric, apă și canalizare. Prețul de pornire al licitației este de 215460,00 lei.

B)Licitație publică cu strigare începând cu data de 03.05.2021, ora 11, si in fiecare zi de luni, ora 11.00, la prețurile redus cu 90% fata de pretul de evaluare, pentru urmatoarele bunuri:

Vânzare individual: Imprimantă Kyocera Ecosys FS 1020D – 27,10 lei, Imprimantă Lexmark X1195 – 7,40 lei, Fax Panasonic – 14,40 lei.

Vanzare in bloc, la cel mai bun pret oferit, pentru: Ustensile de bucatarie, electrocasnice, dotări pentru bucatărie (mese, răzătoare, linguri, mașină curățat cartofi, frigidere, lăzi frigorifice, masina de gatit, robot de bucatarie, combina frigorifica, centrala termica, etc). Lista poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar. (Valoare de evaluare totală 40675 lei).

SC ERICAERGEN TRANS S.R.L - Dosar 820/95/2019, Tribunalul Gorj

Licitație publică cu strigare începând cu data de 06.05.2021, ora 12 si in fiecare zi de joi, ora 12 la prețurile scăzute cu 20% fata de prețul de evaluare pentru următoarele bunuri:

- Autoutilitară- marca VOLKSWAGEN Crafter 3,5 to, an fabricatie 2019, nr. km. 156892, nr. înmatriculare GJ 90 PBA - 65280 lei,

- Autoutilitară - marca VOLKSWAGEN Crafter 3,5 to, an fabricatie 2019, nr. km. 63675, nr. înmatriculare GJ 95 AXB- 84880 lei

SC PA COM PREST SRL– Dosar nr. 1553/95/2018 - Tribunalului Gorj.

Licitație publica cu strigare începând cu data de 24.05.2021, ora 12 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de luni, ora 12, la prețul de pornire redus cu 60 % față de prețul de evaluare, pentru: Spațiu comercial situat în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 40A, jud. Gorj, zona Piața 9 Mai (Piața Mică), nr. cadastral 56231 – C1-U2, cu suprafața utilă de 35 mp, fara terenul aferent construcției. Pret de pornire 50960 lei exclusiv TVA.

Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețurile menționate nu conțin TVA.

 


ANGAJARE

Angajăm junior consultant domeniul: consultanță pentru afaceri si management. Se asigură salariu atractiv si training gratuit. Mediu de lucru dinamic, sediu ultracentral Tg-Jiu cu posibilitatea construirii unei cariere solide într-unul dintre cele mai competitive domenii.

Cerințe: studii superioare, economice sau tehnice, permis de conducere categoria B, limba engleză (începător-mediu) fără vechime sau vechime până la 5 ani, cunoștințe solide in utilizare PC, disponibilitate la deplasări.

CV se va depune la Oficiul Postal 1, CP 28 si pe adresa de email: colaclucia@yahoo.com. Interviurile se vor desfășura in termen de 5 zile de la depunerea CV ului.

Relații suplimentare la tel 0744615954.


ANUNȚ CONCESIUNE TERENURI

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA POLOVRAGI, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, POLOVRAGI, judeţul GORJ, telefon 0253476135, fax 0253476015, email persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral: 35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400 mp; 3. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp; 4. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața intabulată: 400 mp; 5. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp; 6. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp; 8. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp; 9. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 10. Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715, suprafața intabulată: 400 mp; 11. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp; 12. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp; 13. Număr cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată: 457 mp; 14. Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată: 400 mp; 15. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp; 16. Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695, suprafața intabulată: 406 mp; 17. Număr cadastral: 35696, Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată: 431 mp; 18. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp; 19. Număr cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp; 20. Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată: 400 mp; 21. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp; 22. Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, suprafața intabulată: 400 mp; 23. Număr cadastral: 35700, Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400 mp; 24. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Polovragi.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/04/2021, orele 16:00

4. Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17/05/2021, orele 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/05/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13/04/2021.

  PRIMAR, Secretar general comună,

  EPURE GHEORGHE Bădița Liliana-Elena


CONDOLEANȚE

Colectivul Colegiului Tehnic ION MINCU din Tg-Jiu deplange trecerea în nefiinta a domnului ing. Rusu Gheorghe, tatal colegei noastre, Rebedea Ana Zorela. Dumnezeu sa-l odihnească in pace!


ANUNT Primăria Comunei Turcinești

Primăria Comunei Turcinesti cu sediul în comuna Turcinesti, sat Turcinesti, str. Grigore Geamanu, nr. 288, judetul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: ȘOFER- autospeciala, în cadrul compartimentului Salubrizare din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turcinești, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Proba scrisă în data de 05.05.2021, ora 10:00 ,

- Proba interviu în data de 06.05.2021, ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- vechime în specialitate: nu este cazul;

- permis de conducere categoria B si C;

- absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat;

- posedă certificat de pregatire profesionala;

- aviz psihologic pentru conducător auto.

- poseda card tahograf

                                                

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Turcinesti.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Turcinesti, persoană de contact: doamna Balan Tabita, telefon 0751285440 sau 0253/226549.

PRIMAR,

Jr. MODREA DUMITRU