CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la SC Vinificaţie şi Băuturi Gorj SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 18 iunie 2014, ora 12.00 la sediul din Tg-Jiu, str. Calea Bucureşti, nr.202. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este:

1. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea pe anul 2013;

2. Raportul Comisiei de cenzori;

3. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 şi a contului de profit şi pierdere.

Se propune ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004, data de 14 iulie 2014. La şedinţă pot participa toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de 01 iunie 2014. În situaţia întrunirii cvorumului, şedinţa va avea loc în data de 19 iunie 2014, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Materialele care se dezbat în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se vor afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 08 iunie 2014 la sediul societăţii.

Vizualizări: 85

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: