Subvenții speciale pentru crescătorii de bovine și porcine

Crescătorii de vaci de lapte, dar și cei de porci, primesc în acest an o subvenție specială, achitată de APIA dintr-un sprijin de 11,1 milioane de euro alocat României pentru a atenua efectele crizei cauzate de embargoul rusesc. Ministerul agriculturii a publicat astăzi în dezbatere publică documentul cu criteriile după care se vor împărți banii, urmând ca pentru sectorul de lapte să se plătească 8.773.154 euro.

În sectorul laptelui și produselor lactate, echivalentul în lei se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;
b) sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi dețin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
c) producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014-2015.

Beneficiază de ajutorul financiar şi producătorii agricoli care, pe parcursul anului de cota 2014/2015 si până la data solicitării acestuia, au intrat în posesia exploatațiilor prin:
a) transferul definitiv al exploataţiei;
b) transfer definitiv între rude de gradul I sau între soţi, transferul definitiv prin trecerea de la o formă de organizare la alta, prin fuziunea sau divizarea exploataţiilor persoanelor juridice, prin fuziunea unor exploataţii aparţinând aceluiaşi proprietar, după caz.

Suma cuvenită fiecărui producător, în cazul ajutorului financiar se calculează de către A.P.I.A. conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, pe baza următoarei grile:
a) 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 tone inclusiv;
b) 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone şi până la 200 tone inclusiv;
c) 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone.

Pentru obținerea ajutoarelor financiare, producătorii agricoli depun cererea la centrul județean al A.P.I.A, respectiv al municipiului București, însoțită de documente specifice, până la data de 15 martie 2016.

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:
a) copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător,
b) cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului.
c) documente care atestă transferurile în cazul în care nu au fost depuse la APIA.

Vizualizări: 5,123

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Gospodar:

Citește și: