Licitaţii primăria Târgu Cărbuneşti

Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti, cod fiscal 4898681, cu sediul in Str. Trandafirilor nr. 41, Jud. Gorj, cod poştal 215500, Tel. 0253/378603, Fax 0253/378663, e-mail [email protected], organizează in data de 24.09.2013 orele 10.30 licitaţie publica in vederea concesionarii terenului in suprafaţa de 777 mp aferent Căminului Cultural Ştefaneşti. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de  0,76  lei/mp/an, durata concesiunii fiind de 29 de ani. Posibilii ofertanţi pot procura documentaţia de atribuire de la sediul concedentului, biroul Administrarea domeniului public si privat, contra cost 100 lei, in urma unei solicitări scrise pana la data de 19.09.2013. Eventualele clarificări pot fi solicitate pana la data de 20.09.2013, urmând ca răspunsul la solicitările de clarificare sa se facă pana la data de 23.09.2013. Ofertele se vor depune la registratura instituţiei pana la data de 24.06.2013, orele 10.00,  in plic sigilat, conform instrucţiunilor privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor. In caz de neadjudecare licitaţia publica se va repeta in data de 14.10.2013, ora 10.30.

Instanţa competenta in soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg. Jiu, Jud. Gorj, telefon 0253/212536.

……………………………..

Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti, cod fiscal 4898681, cu sediul in Str. Trandafirilor nr. 41, Jud. Gorj, cod poştal 215500, Tel. 0253/378603; Fax 0253/378663, e-mail [email protected], organizează in data de 10.09.2013 orele 10.30 licitaţie publica in vederea închirierii spatiilor (2 birouri) in suprafaţă de 15 mp aflate in incinta Clubului Pensionarului (fosta CT1), situat in Str. Minerilor, nr.6, oraş Tg. Cărbuneşti. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 4,90 lei/mp/luna, durata închirierii fiind de 5 ani. Posibilii ofertanţi pot procura documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei, compartimentul Administrarea domeniului public si privat, contra cost-100 lei. Ofertele se vor depune la registratura instituţiei pana la data de 09.09.2013, orele 10.00 la sediul Primăriei Tg. Cărbuneşti. Ofertele se vor depune in plic sigilat, conform instrucţiunilor privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor.

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va repeta in data de 17.09.2013, orele 10.30.                                                                          

Instanţa competenta in soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg. Jiu, Jud. Gorj, telefon 0253/212536.

Vizualizări: 130

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: