Rentierii agricoli, aşteptaţi la APIA Gorj

Rentierii agricoli din judeţul Gorj sunt aşteptaţi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru vizarea carnetelor, pentru a putea beneficia de renta viageră cuvenită pentru anul 2016.

APIA informează că în perioada 1 martie – 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrul judeţean al APIA, pentru obţinerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar.

În cazul persoanelor pensionate pe caz de boală se vor certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original, procură notarială autentificată/curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal, contractul/ contractele de arendare încheiat/ încheiate până la data de 30 septembrie 2011 și extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei.

AVERTISMENT

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Vizualizări: 1,286

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Gospodar:

Citește și: