Anunţuri

COMUNA BĂLĂNEŞTI, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere sursă de apă pentru sistemul de apă existent în comuna Bălăneşti, jud. Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Bălăneşti, sat Bălăneşti, jud. Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Gorj din Tg-Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 8.30-14.00, precum şi următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate depune comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.07.2014.

……………………..

CENUŞE VICTOR şi COROBEA EMILIAN, titular al proiectului „Construire bazine piscicole”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Construire bazine piscicole”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Crasna, zona pârâul Blahniţa, jud. Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

……………………..

SC SEBAUTO – HAUS SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire service auto, propus a se realiza în comuna Drăguţeşti, sat Cîrbeşti, jud. Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, str. Unirii, nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.

Vizualizări: 86

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: