Noi reglementări legate de activitatea de cadastru

Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, afișat pe pagina web a instituției, www.ancpi.ro, la secţiunea „Transparenţă decizională”. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa de e-mail: transparenta@ancpi.ro, până pe data de 6 februarie 2022.

Potrivit acestui nou ordin al ANCPI, vor putea face obiectul cofinanțării și sectoarele cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unitățile administrativ – teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu ANCPI.

Totodată, vor fi reglementate și aspecte privind derularea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică.

Alte modificări și completări sunt de natură să clarifice și să simplifice derularea procedurii de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale și care privesc obiectul decontării, valoarea cofinanțării, precum și transferul fondurilor.

Valoarea cofinanțării este în cuantumul prevăzut la art. 9, alin. (345) din Lege, la data solicitării de către UAT a decontării sumei destinate cofinanțării, dar nu mai mult decât valoarea achitată.

În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT-ului, valoarea cofinanțată se limitează la 10% din cuantumul prevăzut de lege, dar nu mai mult decât valoarea achitată.

În cazul imobilelor care cuprind mai multe parcele, dintre care cel puțin o parcelă este situată în intravilan, valoarea cofinanțată se va calcula pentru fiecare imobil în parte, după cum urmează:

Valoare imobil mixt = (suprafață parcele intravilan/suprafață totală imobil) x (cuantum maxim finanțat pentru imobil intravilan conform art. 9 alin. (345) din Lege) + (suprafață parcele extravilan/suprafață totală imobil) x (cuantum maxim finanțat pentru imobil extravilan conform art. 9 alin. (345) din Lege). Valoarea astfel calculată nu va depăși valoarea achitată.

Vizualizări: 6,846

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: