Ziarul Pandurul angajează redactori și reporteri. Căutăm oameni curioși să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, să scrie povești simple, dar de impact, oameni dornici să învețe o meserie în care fiecare zi e altfel. Cunoașterea Limbii Române este condiție esențială. 

Nu solicităm experiență anterioară în presă, ci doar dorința de a învăța și de a descoperi locul în care trăim. 

Dacă ești interesat să lucrezi alături de noi trimite un CV la redactia@pandurul.ro.

(închide)

ANUNŢ concurs muncitor calificat

Primăria Comunei Văgiuleşti organizează concurs pentru ocuparea  postului de muncitor calificat, pentru serviciul de alimentare cu apă

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

a)     Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului/instituţiei publice organizatoare;

b)    Act de identitate copie şi original, sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c)     Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor absolvite;

d)    Copie permis de conducere categoria B, cu minim 2 ani vechime;

e)     Cursuri de operator hidraulic în alimentări cu apă;

f)      Cazier judiciar;

g)     Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

h)     Adeverinţă/adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

i)       Curriculum vitae;

j)       Recomandare de la ultimul loc de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective

Condiţii necesare şi specifice:

a)     Să fie cetăţeni români cu domiciliul stabil în România

b)    Să cunoască limba română vorbit şi scris

c)     Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare

d)    Să aibă capacitate deplină de exerciţiu

e)     Să aibă permis de conducere categoria B cu vechime de minim 2 ani

f)      Să aibă minim 3 ani vechime în muncă

g)     Să nu fi suferit vreo condamnare

h)     Să aibă absolvit curs de operator hidraulic în alimentări cu apă

i)       Să îndeplinească condiţiile medicale şi psihologice necesare ocupării postului

j)       Să aibă minim 10 clase + şcoala profesională sau studii medii

Dosarele se pot depune la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti începând cu data de 19.08.2015 până la data de 31.08.2015 ora 15:00.

Concursul se va organiza astfel:

-         în data de 04.09.2015 ora 10:00 – proba scrisă

-         în data de 04.09.2015 ora 13:00 – interviul

Bibliografia şi lista actelor necesare pentru înscriere se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti, de la avizier precum şi de pe pagina www.primariavagiulesti.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti la nr. de tel. 0253-412.505.

Eventualele contestaţii se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de o oră de la afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisa de contestaţii, în aceiaşi zi prin recorectarea lucrării candidatului, în faţa candidatului. Rezultatul contestaţiei este definitiv.

BIBLIOGRAFIE:

1.                 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2.                 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare

3.                 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Vizualizări: 142

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: