Ziarul Pandurul angajează redactori și reporteri. Căutăm oameni curioși să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, să scrie povești simple, dar de impact, oameni dornici să învețe o meserie în care fiecare zi e altfel. Cunoașterea Limbii Române este condiție esențială. 

Nu solicităm experiență anterioară în presă, ci doar dorința de a învăța și de a descoperi locul în care trăim. 

Dacă ești interesat să lucrezi alături de noi trimite un CV la redactia@pandurul.ro.

(închide)

ANUNŢ concurs şofer

Primăria Comunei Văgiuleşti organizează concurs pentru ocuparea  postului de şofer pentru microbuzul şcolar

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:

a)    Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului/instituţiei publice organizatoare;

b)    Act de identitate copie şi original, sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c)     Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor absolvite;

d)    Copie permis de conducere categoria D, cu minim 5 ani vechime;

e)     Copie atestat profesional pentru transportul public de persoane, în termen de valabilitate;

f)      Aviz psihologic de la un cabinet autorizat de ministerul transporturilor;

g)    Cazier judiciar;

h)    Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

i)       Adeverinţă/adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

j)      Curriculum vitae;

k)    Recomandare de la ultimul loc de muncă, vizată de conducătorii unităţilor respective

Condiţii necesare şi specifice:

a)     Să fie cetăţeni români cu domiciliul stabil în România

b)    Să cunoască limba română vorbit şi scris

c)     Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare

d)    Să aibă capacitate deplină de exerciţiu

e)     Să aibă permis de conducere categoria D cu atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate

f)      Să aibă minim 5 ani vechime în domeniu

g)     Să nu fi suferit vreo condamnare

h)     Să aibă cunoştinţe de mecanică auto

i)       Să îndeplinească condiţiile medicale şi psihologice necesare ocupării postului

j)       Să aibă minim 10 clase + şcoala profesională sau studii medii

Dosarele se pot depune la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti începând cu data de 19.08.2015 până la data de 31.08.2015 ora 15:00.

Concursul se va organiza astfel:

-         în data de 02.09.2015 ora 10:00 – proba scrisă

-         în data de  02.09.2015 ora 13:00 – interviul

Bibliografia şi lista actelor necesare pentru înscriere se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti, de la avizier precum şi de pe pagina www.primariavagiulesti.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Văgiuleşti la nr. de tel. 0253-412.505.

Eventualele contestaţii se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de o oră de la afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisa de contestaţii, în aceiaşi zi prin recorectarea lucrării candidatului, în faţa candidatului. Rezultatul contestaţiei este definitiv.

BIBLIOGRAFIE:

1.     OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.     Legea nr. 52/2010 pentru aprobarea OG 21/2009 pentru modificarea şi completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

3.     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

4.     Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare

5.     Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Vizualizări: 132

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: