Anunţuri de mediu

SC TAVCOS CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Hurezani, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării autorizaţiei de mediu pentru activitatea de „Exploatare forestieră” pe teritoriul judeţului Gorj. Activitatea se va desfăşura în fondul forestier al OS Hurezani, în UPV u.a. 29%, partida 26, 227 mc. Eventualele observaţii, sugestii, reclamaţii se vor depune în scris la APM Gorj, strada Unirii, nr.76, în termenul de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ.

…………………..

Dragomir Mihai şi Dragomir Grigore anunţă elaborarea primei versiuni a Amenajamentului silvic UP1 ŞTEVIOARA – comuna Runcu şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, strada Unirii, nr.76, Tg-Jiu, zilnic între orele 9.00-15.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

…………………… IANASI ION, titular al proiectului „Amplasare celule fotovoltaice”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare celule fotovoltaice”, propus a fi amplasat în Tg-Jiu, strada Narciselor, nr.79, jud. Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din Tg-Jiu, strada Unirii, nr.76, judeţul Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Vizualizări: 83

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: