Anunţuri persoane juridice

Obştea „Stânişoara din Faţă” şi persoanele fizice Popescu C. Vasile, Bălău Aurelia-Mioara, Popescu M. Mihail, Popescu M. Constantin, Lăzărescu Constantin, Lăzărescu Gabriela, Velican Aurelia, Pascu Ecaterina Maria, Pascu Andrei Alexandru, Vintilă Dan, Ioaniţescu Pompiliu, Jitea Constanţa, Ioaniţescu Cristian-Gheorghe, Dobre Adriana-Cristina, Ţerţeleanu Radu Cristian, Pârvuleţ Gheorghe, Flitan Angela-Viorela şi Pătra Dorina, judeţul Gorj, prin S.C. Proiectări şi Exploatări Silvice S.R.L., în calitate de proiectant al planului/programului Amenajamentul fondului forestier ce aparţine Obştei „Stânişoara din Faţă” şi persoanelor fizice Popescu C. Vasile, Bălău Aurelia-Mioara, Popescu M. Mihail, Popescu M. Constantin, Lăzărescu Constantin, Lăzărescu Gabriela, Velican Aurelia, Pascu Ecaterina Maria, Pascu Andrei Alexandru, Vintilă Dan, Ioaniţescu Pompiliu, Jitea Constanţa, Ioaniţescu Cristian-Gheorghe, Dobre Adriana-Cristina, Ţerţeleanu Radu Cristian, Pârvuleţ Gheorghe, Flitan Angela-Viorela şi Pătra Dorina, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, din mun. Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni până joi între orele 9 – 11.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Gorj, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

…………………….

PRIMĂRIA COMUNEI POLOVRAGI, cu sediul în comuna Polovragi, judeţul Gorj, prin S.C. Proiectări şi Exploatări Silvice S.R.L. în calitate de proiectant al planului/programului AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ CE APARŢINE PRIMĂRIEI COMUNEI POLOVRAGI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, din mun. Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni până joi între orele 9 – 11.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Gorj, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

…………………….

SC ISPH SA cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan, nr. 293, etaj 8, biroul 1, sector 3, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de reautorizare (emitere autorizaţie de mediu la expirare) pentru obiectivul „CHEMP NOVACI IV”, amplasat pe teritoriul administrativ al oraşului Novaci, jud. Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Gorj, strada Unirii nr 76, Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08.30-14.00.

Observaţiile publicului se privesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

…………………….

COMUNA STOINA anunţă elaborarea primei versiuni a PUG – COMUNA STOINA şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, strada Unirii, nr.76, Tg-Jiu, zilnic între orele 09.00-15.00, în termen de 18 zile calendaristice de la data primului anunţ.

…………………….

S.C. Polaris M Holding S.R.L. anunţă locuitorii localităţii Bumbeşti-Jiu, cât şi agenţii economici, că începând cu data de 01.11.2013 vor trebui sa încheie contracte de salubrizare pentru ridicarea deşeurilor menajere.

Începând cu această dată agenţii noştri vor fi pe teren pentru încheierea acestor contracte, precum şi pentru încasarea acestui serviciu.

Graficul de ridicare a deşeurilor menajere nu se va modifica.

Mai multe informaţii se pot obţine la numărul de telefon 0253-211.445.

Vizualizări: 152

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: