Au început recrutările la Jandarmi

 Vă facem cunoscut că pentru sesiunea de admitere 2012 în instituţiile de învăţământ ale M.AI., Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un nr. de 157 locuri după cum urmează: 

- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti45 locuri la zi  (40 locuri pentru bărbaţi, 3 locuri pentru femei, 1 loc pentru romi şi 1 loc pentru maghiari);

- Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 56 locuri (45 locuri pentru bărbaţi, 5 locuri pentru femei şi 6 locuri pentru Serviciul de Protecţie şi Pază – în momentul absolvirii);

- Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 50 locuri (45 locuri pentru bărbaţi şi 5 locuri pentru femei);

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj desfăşoară şi activităţi de recrutare a candidaţilor pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale astfel:

- Academia Forţelor Terestre „Henri Coandă” Braşov – Managementul Traficului Aerian (aviaţie nenaviganţi) – 12 locuri (bărbaţi);

- Academia Tehnică Militară Bucureşti 14 locuri (bărbaţi), conform specialităţilor din care:

         - 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române);

                            - 6 locuri – Transmisiuni (din care 2 locuri alocate Jandarmeriei Române);

                            - 6 locuri – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Ştiinţe militare şi informaţii –management economico-financiar – 2 locuri (bărbaţi).

                             PRINCIPALELE DATE ALE ADMITERII

                 Probele de concurs organizate la instituţiile de învăţământ din structura M.A.I. constau în eliminatorii şi probe de verificare a cunoştinţelor.

Probele eliminatorii desfăşurate la instituţiile de învăţământ sunt:

a)      contravizita medicală;

b)      verificarea aptitudinilor fizice.

La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.           

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ potrivit calendarului concursului de admitere stabilit pentru fiecare instituţie de învăţământ.

În vederea înscrierii candidaţii prezintă următoarele documente;

a)      cartea de identitate sau paşaportul;

b)      diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2012 în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c)      foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată

d)      contravaloarea taxei de înscriere sau pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2012;

e)      alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorului general al Jandarmeriei Române sau prin regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului

F     Cererile de înscriere vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

                        - 22.06.2012 – pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi toate instituţiile de învăţământ din subordinea M.Ap.N;

                        - 10.08.2012 – pentru Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani şi Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

F           Dosarele de recrutare vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

                        - 25.06.2012. – pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi toate instituţiile de învăţământ din subordinea M.Ap.N;

                        - 20.08.2012 – pentru Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, şi Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

F     Testarea psihologică a tuturor candidaţilor indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi se efectuează la Inspectoratul de jandarmi judeţean „Tudor Vladimirescu” Gorj, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. potrivit planificării întocmite în acest sens.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică/psihotehnică sau au fost declaraţi „inapt medical”  recrutarea încetează.

F     Testarea psihologică se desfăşoară în perioada 25.06.2012-04.07.2012 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.;

F     Testarea psihologică se desfăşoară în perioada 13-24.08.2012 pentru Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, şi Şcoala militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

F     Candidaţii recrutaţi  pentru toate instituţiile de învăţământ din subordinea M.Ap.N. se vor prezenta în ziua de 10.07.2012, orele 0900 pentru susţinerea evaluării psihologice şi în ziua de 11.07.2012  pentru susţinerea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi probele de evaluare a aptitudinilor fizice, la sediul I.G.J.R., strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti,

F      Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada  21.07.2012-04.08.2012, conform graficului admiterii;

F     Admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 08-18.09.2012;                                                              

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul I.J.J. GORJ, Tg Jiu, Str. Calea Bucureşti nr. 9 H, zilnic, de luni până vineri între orele 1100-1900 .

            COMPARTIMENTUL INFORMARE,  RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Vizualizări: 77

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Ultima ora:

Citește și: