Câte locuri de muncă trebuie create pentru 8 milioane de euro din Fondul de Tranziție Justă

Programul de Tranziție Justă are un apel deschis până pe 20 martie, însă pe plan local nu sunt multe informații cu privire la derularea acestuia. Până acum se pare că au fost acoperite de cererile de finanțare abia 15% din sumele totale disponibile în cadrul apelului.

Prin intermediul acestui program, poți accesa granturi de până la 8 milioane de euro pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerii tale, pentru care vor trebui angajate 54 de persoane. 


Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin acest program este de minimum 200.000 Euro și maximum 8.000.000 Euro per proiect.

Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile și reprezintă atât ajutor de stat, cât și ajutor de minimis. Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi obținută este de 200.000 euro, dar nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă totală a investiției propuse.

Tranziția Justă vizează tocmai oferirea de suport pentru a asigura că nicio persoană nu este lăsată în urmă ca urmare a acestei tranziții către o economie mai verde și mai curată.

 Per total, România va beneficia în întreaga perioadă din fonduri europene de aproximativ 2,1 miliarde de euro, dar valoarea totală a programului, cu tot cu contribuția de la bugetul de stat, este de peste 2,5 miliarde de euro. Din această sumă, o bună parte, peste 30% sunt alocate pentru antreprenori, pentru investiții ale antreprenorilor în cele șase județe în apelul din deschis. În acest moment discutăm de o finanțare de 775 de milioane de euro, iar grantul maxim pe care îl poate obține un antreprenor pentru un proiect este de 8 milioane de euro. În momentul de față, apelul este deschis, a fost publicat ghidul final în octombrie anul trecut. Apelul în sine efectiv e deschis din 20 decembrie anul trecut și se pot depune proiecte până în 20 martie.

Programul Tranziție Justă este flexibil și acoperă firme mai mici, dar și cele cu experiență. Firma trebuie să fie înființată cu cel puțin un an fiscal complet încheiat înainte de a aplica.


Programul are o limită a grantului acordat pentru fiecare loc de muncă creat. Astfel, pentru un grant maxim de 8 milioane de euro trebuie create 54 de locuri de muncă în perioada de implementare și trebuie menținute 5 ani după ultima plată de la finanțatori.

Din acest motiv clar ar trebui să fie o firmă care implică destul de mulți angajați în activitatea sa, aș tinde să cred că mai degrabă în zona de producție s-ar preta mai mult o finanțare din acest program. Sunt mai multe domenii în categoria generală a producției care sunt eligibile, dar aceasta ar fi principala limită.

Cheltuieli eligibile în proiect sunt următoarele: Lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare; introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi; activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale.

În programul Tranziție Justă există două tipuri de ajutor financiar nerambursabil acordat. Se acordă un ajutor de stat tradițional care vine cu o cofinanțare de cel puțin 25%. Pe lângă acestea, o parte din cheltuieli sunt asociate unui ajutor de minimis, care vine cu o cofinanțare de 10%. Media de finanțare va fi, așadar, undeva la 75-80% din valoarea proiectului.

Cum sunt acestea împărțite? Cheltuielile de construcții sau dotarea cu echipamente vor intra pe ajutorul de stat, dar partea de proiectare, asistență tehnică și recalificare a personalului pot intra pe cheltuielile de minimis.

Cofinanțarea trebuie aprobată în momentul în care antreprenorii semnează contractul de finanțare cu autoritatea care gestionează programul. Dacă nu dispun de resurse, pot apela la un credit de cofinanțare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile. Există cheltuieli și obligatorii, dar care nu sunt eligibile, iar ele pot fi acoperite la fel cu un credit - cheltuielile acestea sunt relativ mici, cum ar fi partea de audit, informare și publicitate. De asemenea, cea mai mare cheltuială neeligibilă este taxa pe valoare adăugată.

După finalul apelului pe 20 martie, estimarea ar fi de șase luni până la începerea venirii rezultatelor, iar implementarea ar putea începe chiar de la finalul lui 2024.

Vizualizări: 4,867

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Tranziție Justă:

Citește și: