A fost publicat Ghidul pentru finanțarea IMM-urilor pe Tranziție Justă în Gorj. Finanțare de 8 milioane de euro pe proiect

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea imm care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, pe Fondul de Tranzție Justă.

Finanțarea minimă este 200 de mii de euro pe proiect, iar maximă 8 milioane de euro. În plus, finanțarea se face pe domenii menționate în Planul Teritorial de Tranziție Justă și nu pe coduri CAEN. 

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire .

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni, calculate de la data publicării formei finale a ghidului solicitantului. Proiectele pot fi depuse până pe 20.12.2023, ora 11:00, în sistemul informatic MySMIS.

Ghidul AICI și Gorjul are o alocare de circa 185 de milioane de euro.

Operatorii economici care aplică trebuie să angajeze persoane care provin din următoarele categorii: persoane direct afectate de procesul de tranziție, respectiv pentru lucrătorii dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (întreg lanțul de producție, întreprinderile care iși transformă procesul de producție pe domeniile verzi), tinerii cu vârsta de până la 29 ani,  persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, 
femei,  persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap. 

Zone prioritare sunt cele cu activități miniere. 

Bazinul carbonifer Motru-Rovinari, Albeni-Târgu Cărbunești și Schela, cf. studiului Disparități teritoriale în România (2021). De asemenea, sunt vizate prioritar și comunitățile marginalizate identificate în Atlasul comunităților marginalizate disponibil la data lansării apelului de proiecte. 

Zona defavorizată Motru-Rovinari cuprinde municipiul Motru, orașul Rovinari, comunele Mătăsari, Bâlteni, Drăgotești, Fărcășești, Cătunele, Urdari, Samarinești, Glogova, Negomir, Plopșoru.

Zona defavorizată Albeni-Târgu Cărbunești cuprinde orașul Târgu Cărbunești, comunele Bustuchin, Roșia de Amaradi, Albeni  și zona defavorizată Schela. 

Galerie foto


Vizualizări: 7,934

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Tranziție Justă:

Citește și: