Termen pentru rentierii agricoli

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte, până în 31 august 2018, inclusiv, la Centrele Judeţene APIA, pentru vizarea carnetelor, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

„Rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/ele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi copie”, se arată în comunicatul de presă al APIA.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 15 octombrie 2018, aceştia depun la Centrul Judeţean APIA o serie de documente, printre care şi carnetul de rentier al defunctului, care este un act obligatoriu.

„Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2017”, precizează APIA. (A.A.)

Vizualizări: 837

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Gospodar:

Citește și: