Anunţ Direcţia Silvică

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvica Gorj, cu sediul în str. Lt. Col. D-tru Petrescu, nr. 3, Tg.Jiu, jud. Gorj, Cod Poştal 210182, telefon: 0253/216350, fax 0253/213508, e-mail office@targujiu.rosilva.ro

Data şi ora de desfăşurare a licitaţiei: 11.06.2015, ora 11:00. 

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Gorj, str. Lt. Col. D-tru Petrescu, nr. 3, Tg.Jiu, jud. Gorj. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. 

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor "Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva", aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data şi ora organizării preselecţiei: 08.06.2015, ora 12:00. 

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 08.06.2015, ora 10:00. 

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, www.rosilva.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 12908 mc, din care pe natură de produse: 

·                     produse principale : 1456 mc;  

·                     produse secundare :3612 mc; 

·                     produse de igienă : 0 mc; 

·                     produse accidentale : 7840 mc 

şi respectiv pe specii şi grupe de specii: 

·         răşinoase : 2684 mc; 

·         fag : 7714 mc; 

·         stejari: 447 mc; 

·         diverse specii tari : 1417 mc; 

·         diverse specii moi: 646 mc. 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC). 

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca prin negociere, în aceiaşi zi, urmând a fi oferită la o nouă licitaţie. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 29.05.2015. 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoană de contact ing. Emil Bordînc, 0730652270/0253216350).

Vizualizări: 84

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: