Anunţuri

SC NICAND COMTRANS SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Prospecţiuni Forare-Derocare”, perimetrul nisip pietriş Piscu Mărului, propus a se realiza în comuna Glogova, sat Glogova, jud. Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Gorj, str. Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Gorj.

…………………..

Oraşul Tg. Cărbuneşti, cu sediul în judeţul Gorj, str. Trandafirilor, nr. 41, anunţă că a depus la APM Gorj documentaţia tehnică pentru obţinerea acordului de mediu pentru desfăşurarea activităţii Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN 3600, pe amplasamentul din oraşul Tg. Cărbuneşti, sat Floreşteni. Eventualele sugestii şi observaţii se vor depune în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, telefon 0253-215.384, fax 0253-212.892, e-mail office@apmgj.anpm.ro, în termen de 15 zile de la apariţia prezentului anunţ.

…………………..

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

POENARU ION LAURENŢIU, titular al proiectului „CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI ALE EXPLOATAŢIEI AGRICOLE (ADĂPOST ANIMALE, DEPOZIT FURAJE) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Peştişani, sat Hobiţa, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

…………………..

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA DRĂGUŢEŞTI, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Sistem de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate menajere, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj”, propus a fi amplasat în comuna Drăguţeşti, satele Drăguţeşti şi Cîrbeşti, judeţul Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj, din municipiul Târgu Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8.30-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.07.2007.

Vizualizări: 89

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: