Anunturi

Anunţ public privind deciziei etapei de încadrare

SC APRILIA SRL TG JIU , titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire spaţii alimentaţie publică (Restaurant, construcţie grătar, terase, grup sanitar), recepţie şi împrejmuire” propus a fi amplasat în comuna Arcani, sat Sănăteşti, judeţul Gorj.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 08:30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.05.2015.

..................

REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A anunţă publicul interesat asupradepunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire sediu reprezentanţă RAR, parcare, totem, împrejmuire şi organizare de şantier” propus a fi amplasat în municipiul Tg Jiu, strada Termocentralei, nr. 40, judeţul Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 şi la sediul titularului din Tg Jiu, strada Calea Bucureşti, nr. 9, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Vizualizări: 170

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: