Licitaţie Direcţia Silvică mijloace fixe

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ, cu sediul in Tg-Jiu, str. Lt. col. D-tru Petrescu, nr.3, tel. 0253.216.510/fax 0253.213.508, organizează licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune în anul 2013, din grupele de clasificare nr. l - construcţii, nr. 2 - instalaţii tehnice şi mijloace de transport, nr. 3 - mobilier şi aparatură birotică, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune şi cu Hotărârea nr. 20/17.09.2013 a Comitetului Director, după cum urmează:

- în 30.09.2013, la sediile ocoalelor silvice: D.S. Gorj – ora 8.30; O.S. Tg-Jiu - ora 9.30; O.S. Polovragi - ora 13.30;

- în 01.10.2013, la sediile ocoalelor silvice: O.S. Tismana - ora 9.00; O.S. Padeş - ora 10.30; O.S. Motru - ora 13.30; O.S. Turceni - ora 15.30;

- în 02.10.2013, la sediile ocoalelor silvice: O.S. Cărbuneşti - ora 9.00; O.S. Hurezani - ora 12.30;

Lista bunurilor scoase la licitaţii se găseşte afişată la sediul Direcţiei Silvice Gorj şi la fiecare sediu de ocol silvic din judeţ, de unde se pot obţine relaţii suplimentare privind organizarea licitaţiilor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii.

Vizualizări: 150

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: