Licitaţie Direcţia Silvică

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ, cu sediul în localitatea Tg.Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr.3, jud. Gorj, nr. de telefon: 0253-216350, nr. de fax: 0253-213508, organizează  în  data de 14.07.2015, ora 12.00, la sediul unităţii, licitaţie publică, cu strigare, de vânzare masă lemnoasă fasonată. 

Preselecţia pentru participarea la licitaţie se desfăşoară la sediul menţionat anterior, în 09.07.2015, ora 1600. Documentele de înscriere la licitaţie se vor depune la sediul Direcţiei Silvice Gorj până la data  09.07.2015, ora  15.00.    Volumul total de masă lemnoasăfasonatăoferit la licitaţie  357,711  m3, din care pe sortimente: 

- lemn pentru furnire estetice:     __xxxxxx___  m3; 

- lemn pentru furnire tehnice:      58,547  m3; 

- lemn pentru cherestea de foioase:      192,676  m3;

- lemn pentru cherestea de răşinoase:   25,385  m3;

- lemn rotund de diverse specii tari si moi pentru industrializare:  15,203  m3; 

- lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei:__xxxxxx___  m3;

- lemn pentru mină: __xxxxxx___ m3;

- lemn pentru PAL şi PFL:         __xxxxxx___  m3; 

- lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii:    __xxxxxx___m3;

- lemn de foc:        64,900 m3;

- cherestea de răşinoase:  1,000  m3, 

şi  respectiv, pe specii  şi grupe  de specii : 

- răşinoase:  26,385 m3 ; 

- fag:  166,609 m3 ; 

- stejar, gorun:       125,500 m3; 

- cer, gârniţă:         6,000  m3; 

- salcâm:      __xxxxxx___  m3;           

- cireş:         2,413  m3; 

- paltin:        3,542  m3; 

- frasin:        __xxxxxx___m3; 

- tei:   __xxxxxx___  m3; 

- plop:         13,900  m3; 

- diverse specii tari 5,266  m3; 

- diverse specii moi:         moi:__xxxxxx___ m3.

Loturile de masă lemnoasă fasonată neadjudecate în şedinţa de licitaţie, pot  fi valorificate prin negociere,  persoanelor juridice admise la licitaţie, în aceeaşi zi, imediat după şedinţa de licitaţie.  

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 06.07.2015. 

Detalii privind masă lemnoasă scoasă la licitaţie, pe specii şi condiţiile de participare la licitaţie/negociere se pot obţine la sediul Direcţiei Silvice Gorj din strada lt.col. D. Petrescu nr. 3, Tg. Jiu sau la tel. 0253-216.510,  sau pe INTERNET la adresa http//www.rosilva.ro. 

Vizualizări: 85

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: