Noutăți pentru candidații la obținerea permisului auto

Modificările de legislație privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere auto intră în vigoare de astăzi. În esență, noile modificări și completări se referă la următoarele:

- Calificativul  ,,admis” la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică. Pentru persoanele care susțin examenul pentru obținerea unui nou permis în locul celui anulat, valabilitatea probei teoretice este de un an de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare. Deci, efectiv candidatul nu mai susține o nouă probă teoretică în cazul în care este declarat ,,respins” la proba practică.

 

- Candidații declarați ,,respins” la proba teoretică pot susține un nou examen după trecerea a cel puțin 15 zile de la data când au fost declarați ,,respins”, achitând totodată o nouă taxă de examen.

 

- Candidații declarați ,,respins” la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după trecerea unei perioade de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Această dovadă constă într-un document prevăzut de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 în anexa nr.9.

 

- Candidații care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea la această probă oricând,  dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică sau de la înregistrarea în aplicația informatică (în cazul permisului anulat).

- În cazul depășirii perioadei de un an de zile de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică sau înregistrării în aplicația informatică, examinarea pentru obținerea permisului de conducere auto este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire sau constituirea unui nou dosar (în cazul permisului de conducere anulat). 

Sursa: Comunicat de presă Instituția Prefectului Gorj

Vizualizări: 74

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Ultima ora:

Citește și: