O carieră minieră de lângă Roșia va fi extinsă

Guvernul a adoptat ieri un proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, a unui teren în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ''Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit''.

Cariera Tismana I alimentează cu cărbune termocentrala Rovinari și este lângă Cariera Roșia, închisă la cererea ecologiștilor de la Bankwatch.

Perimetrul minier de exploatare Tismana I are o suprafață totală de 971,6 ha din care, până în prezent, s-a ocupat o suprafața de 892,2362 ha, terenurile fiind achiziționate în baza Legii minelor nr. 85/2003 și a Regulamentului privind întocmirea programului și desfășurarea negocierilor pentru dobândirea folosinței și accesul la terenurile pe care se desfășoară activități miniere.

Potrivit unui document al Ministerului Energiei, „În prezent, negocierea directă între companie și proprietarii privaţi pentru achiziția restului de terenuri este blocată, printre cauze numărându-se pretenţiile financiare exagerate ale proprietarilor faţă de valorile rezultate din rapoartele de evaluare, refuzul efectiv al înstrăinării proprietăţii, lipsa actelor de proprietate sau litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun, solicitări ale unor proprietari privind angajarea de rude în cadrul companiei sau creșteri salariale pentru acestea. Toate aceste aspecte de natură obiectivă au împiedicat preluarea, prin forţe proprii, de către Complexul Energetic Oltenia SA, a terenurilor necesare realizării investiţiei și au blocat activitatea de extragere a lignitului.

În aceste condiţii, se înregistrează numeroase staţionări ale utilajelor de carieră, schimbarea fronturilor de lucru şi modificări ale circuitelor de transport, care influenţează negativ nivelul producţiei de cărbune, afectează siguranța în aprovizionare cu combustibil şi determină implicit creşterea costurilor de producţie. Apare astfel riscul de neasigurare a combustibilului necesar pentru funcţionarea termocentralelor și, implicit, de neasigurare a energiei electrice de către acestea, cu consecinţa periclitării siguranței în funcționare a Sistemului Energetic National, a creșterii prețului la consumatorul final și a impactului negativ generat în economia naţională“.

Vizualizări: 4,156

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Economie:

Citește și: