Recrutări pentru admiterea în instituțiile MAI

Polițiștii de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor la sediul I.P.J. Gorj, din Târgu Jiu, strada Traian, nr. 2, în perioada 20 aprilie – 26 iunie.

Fişele medicale, tip MAI, se vor elibera începând cu data de 02.05.2017, zilnic, de luni până joi, între orele 12,00 - 15,00 și  se vor deschide/închide  de către  Centrul Medical Judeţean Gorj, situat în Târgu Jiu, strada  A.I. Cuza (zona Pasarelă). Indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, toţi candidaţii vor fi testaţi psihologic.

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor

Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“ - Oradea precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cursuri cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească completările ulterioare, următoarele condiţii legale: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.

Cifrele de școlarizare pentru anul școlar universitar 2017-2018 sunt 640 de locuri bugetate și 210 cu taxă pentru Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și 1.434 de locuri pentru școlile postliceale.Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor prevăzute de Ordinul M.A.I. nr.140/2016 se regăsesc pe site-ul instituției, la secțiunea ”Carieră – Admitere în școli”.

Sursa: IPJ Gorj 

Vizualizări: 2,876

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Eveniment:

Citește și: