Scrisoare deschisă adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj

Numele meu este Drulă Valeriu, cu domiciliul în Motru ,sunt  profesor pensionar de la 1 septembrie 2020, după 46 de ani de muncă doar în învăţământ din care 25 de ani de îndrumare şi control ca director si director adjunct al celor două licee din Motru. Din data de 03.12.2020 sunt membru în Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic Motru, ca reprezentant al primarului localităţii.

Mă adresez dumneavoastră în legătură cu situaţia de la Colegiul Tehnic Motru pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice şi autorităţilor îndrituite să decidă măsurile legale pentru respectarea prevederilor actelor normative ce guvernează sistemul de învăţământ.

Voi descrie câteva speţe:

1. ,,Cazul Nibu”, de notorietate publică constă în încălcarea prin abuzuri repetate ale Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Motru, care a dus la înlăturarea din învățământ a doamnei profesor Nibu Ramona.

Măsurile dispuse de M.E.C.

 

 

Dumneavoastră, doamna Maria Cochină, inspector școlar general și domnul Rușeț Nicolae, inspector școlar general adjunct, președintele Comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar de stat constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj ați încălcat art. 61 din OMEC 5259/ 12.11.2019 privin Metodologia de mobilitate a cadrelor didactice, invocat de Corpul de Control care precizează: ,,Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate .........”

Doamna profesor Nibu nu a cerut titularizare ci a depus cerere pentru modificarea C.I.M. (contract individual de muncă) din perioadă determinată în C.I.M.(contract individual de muncă) pe durata de viabilitate a postului, art. 51, al(6) din OMEC 5259/12.11.2019.Această etapă a fost încălcată prin omitere de domnul președinte al Comisiei Județene de mobilitate încălcându-se astfel  art. 61 al(1).

Această etapă (art.51 al.(6)) trebuia aplicată prin prevederile legale, fiind în Metodologie și Calendarul mobilității înaintea art.61, iar orele ascunse au fost scoase în urma controlului - peste 2 catedre(norme) de profesor.

Mai mult, nefinalizarea acțiunii de cercetare disciplinară a conducerii Colegiului Tehnic Motru, le-a dat posibilitatea să se infiltreze în noul Consiliu de Administrație pentru a-și continua acțiunile de înlăturare din Colegiul Tehnic Motru a doamnei profesor prin eliminarea din proiectul planului de școlarizare a variantelor care conțin o clasă din domeniul economic.  

Comunitatea locală și instituția primarului solicită această clasă, au fost trimise adrese la Colegiul Tehnic Motru, la I.Ș.J. Gorj și la Ministerul Educației și Cercetării. I.Ș.J. Gorj nici nu a catadicsit să trimită un răspuns în termen legal, fiind necesară revenirea la această adresă din partea instituției primarului. Modificarea efectivelor de elevi la clasă prin Comunicatul de presă din 21.01.2021 al Ministrului Educației  privind fundamentarea cifrei  de școlarizare, produce efect la nivelul Municipiului Motru prin apariția unei clase de-a  IX-a, care poate completa proiectul planului de școlarizare a Colegiului Tehnic Motru cu o clasă de economic.

Încălcările grosolane ale Metodologiei-cadru de mobilitate, de către președintele Comisiei Județene de Mobilitate, domnul Rușeț Nicolae a avut ca efect, toamna trecută, schimbarea din funcția de președinte, dar numit din nou în prezent  în aceeași funcție. Va continua astfel și protejarea doamnei Rușeț Adela Lelia  membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Motru,  pentru toate deciziile adoptate cu efecte negative majore pentru unitatea de învățământ.

2. Conducerea Colegiului Tehnic Motru având ca director pe doamna Rușeț Adela Lelia a încălcat hotărârea de guvern HG 951/2017, articolul 4 și articolul 6, precum și hotărârea Consiliului de Administrație prin înlăturare abuzivă a secretarului șef al școlii din decizie, în urma acestui fapt , 132 de elevi ai școlii profesionale din cadrul Colegiului Tehnic Motru nu au mai beneficiat de ,,Bursa profesională” în cuantum de 200 de lei lunar în anul școlar 2020-2021. De altfel au mai fost încălcate încă trei alte prevederi din H.G. 951/2017 recunoscute de I.S.J Gorj prin adresa nr. 25364/18.01.2021, comunicată Colegiului Tehnic Motru.

3. Colegiul Tehnic Motru se confruntă și cu un alt scandal al ,,Bursei profesionale” , din anii 2013-2015, pentru care Camera de Conturi Gorj, în urma controlului efectuat, a solicitat în ,,Nota de control”, luarea măsurilor legale pentru recuperarea unui prejudiciu, care azi se ridică la circa 90.000 de lei cu penalitățile respective, la care se adaugă aproape 8000 de lei, prejudiciu pentru neaplicarea măsurilor legale privind reabilitarea sălii de sport a școlii.

Conducerea școlii, al cărei director a fost doamna Rușeț Adela Lelia de la 09.01.2017-02.10.2020, nu s-a conformat cerințelor Camerei de Conturi Gorj, acționând în instanță pe directorul precedent, în persoana doamnei profesor Chițulescu Niculina, care a câștigat procesul prin hotărâre definitivă.

Oare, cine va suporta prejudiciul?  

4. O ispravă recentă a doamnei ex-director Rușeț Adela Lelia a fost ștergerea corespondenței electronice a școlii din perioada mandatului, ianuarie 2017-octombrie 2020, când și-a înaintat demisia din funcția de director. Oare, ce este de ascuns?

Sunt încă multe altele care au ieșit în evidență, pe care le voi prezenta în perioada următoare.

Doamnă Inspector Școlar General Maria Cochină și domnule Inspector Școlar General adjunct Rușeț Nicolae, de ce nu ați aplicat măsurile dispuse de M.E.C. în urma controlului efectuat la I.S.J. Gorj și Colegiul Tehnic Motru?

Consider că avem de-a face cu complicitate între I.S.J. Gorj și Colegiul Tehnic Motru.

Ce ați comunicat M.E.C. în legătură cu ,,cazul Nibu”?

Acest cadru didactic a intrat în șomaj de la 01.09.2020, nu ați respectat termenul de cinci zile dispus de M.E.C. la data de 24 septembrie 2020 pentru soluționare, și ați dispus încadrarea abia din 16.10.2020.

În toată această perioadă ați angajat abuziv un cadru didactic din nordul județului la Colegiul Tehnic Motru căruia a trebuie să i se aplice procedura de concediere pentru angajarea ilegală(în premieră de-a lungul istoriei Municipiului Motru). Astfel, la prejudiciile produse s-a mai adaugat încă unul pe perioada 01.09.2020-25.12.2020.

Urmarea a celor descrise mai sus vă solicit public DEMISIA din funcțiile în care ați fost numiți!

Ar fi o DEMISIE DE ONOARE!

Semnătură:

Drulă Valeriu

Vizualizări: 12,221

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Civic-media:

Citește și: