Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: GORJ

Denumire: UAT RUNCU

Sector cadastral nr. 180

OCPI GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 180, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 03.08.2018

Data de sfârșit a afișării: 02.10.2018

 Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Runcu, sat Runcu

 Repere pentru identificarea locației: sat Runcu, comuna Runcu, Județ Gorj

 Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Runcu

 Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00

 Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Vizualizări: 445

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Comunitate:

Citește și: