Anunţuri de mediu

S.C. AVITUM SRL, având sediul social în com. Remetea Mare, jud. Timiş, anunţă publicul interesat asupra depunerii documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii cu cod CAEN 8610: “efectuarea de şedinţe de hemodializă pentru bolnavii cu probleme renale”, pentru punctul de lucru amplasat în localitatea Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 116, jud. Gorj. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, telefon: 0253-215.384, fax: 0253-212.892.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. PETROFAC SOLUTION & FACILITIES SUPPORT S.R.L. ROMANIA, titular al proiectului „Forajul şi echiparea sondei nr. 212 BÂLTENI“, propus a fi amplasat în comuna Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj: de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul. „Forajul şi echiparea sondei nr. 212 BÂLTENI“, propus a fi amplasat în comuna Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj,

1.     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.74, în zilele de luni - vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.04.2013.

2.     Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenţiei pentru protecţia Mediului Gorj,  precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmgj.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului  anunţ, până la data de  06.04.2013.

Vizualizări: 70

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: