Ziarul Pandurul angajează redactori și reporteri. Căutăm oameni curioși să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, să scrie povești simple, dar de impact, oameni dornici să învețe o meserie în care fiecare zi e altfel. Cunoașterea Limbii Române este condiție esențială. 

Nu solicităm experiență anterioară în presă, ci doar dorința de a învăța și de a descoperi locul în care trăim. 

Dacă ești interesat să lucrezi alături de noi trimite un CV la redactia@pandurul.ro.

(închide)

Anunţuri societăţi comerciale şi instituţii publice

Anunţ de mediu

S.C. HOPNESS S.R.L., cu punct de lucru în Târgu-Jiu, Aleea Digului, nr. 1D, solicită autorizaţie de mediu pentru Restaurantul River. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Gorj, în termen de 20 de zile de la publicare.

Anunţ de mediu

Ocolul Silvic Tg. - Jiu, cu sediul în Tg. - Jiu, str. Lotrului, nr. 29, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra etapei de încadrare pentru Planul- Amenajament Silvic al Ocolului Silvic Tg.- Jiu (documentaţie de derogare de la prevederile amenajamentului Ocolului Silvic Tg. - Jiu, în UP IV, ua: 40A, 41B, 42F, 42H, 193B, 196C)- planul se supune evaluării de mediu şi evaluării adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza întocmirii deciziei de încadrare poate fi consultată în zilele de luni - joi între orele 08.00- 16.00 şi vineri între orele 08.00- 13.00 la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, judeţul Dolj şi la sediul Ocolului Silvic Tg. - Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Craiova (0351-407.378, 0251-419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

LICITAŢIE

Cabinet individual de insolvență Văduva Constantin , lichidator judiciar al debitorului SC VICLAD IMPEX SRL societate aflată în faliment ce face obiectul dosarului nr.10895/95/2011, scoate la vânzare prin licitație publică, imobil compus din:

1-    Teren curți-construcții cu suprafața de 560 mp (din acte), respectiv 518 mp (din măsurători), tarlaua 8, parcela nr.346.347.

2-    Construcție neterminată cu destinație de locuință la sol amprenta de 64 mp ( din măsurători), respectiv 77 mp ( din acte).

3-    Împrejmuire gard.

Imobilul este situat în intravilanul comunei Turburea, sat Turburea, județul Gorj, cu nr. cadastral 485, carte funciară nr.355 comuna Turburea. Modalitatea de vânzare este în bloc a bunurilor mai sus menționate prin licitație publică cu strigare. Valoarea imobilului scos la vânzare este de 59.025 lei exclusiv TVA. Licitația va avea loc în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.15, et.2, interfon 09 în fiecare zi de joi ora 10.00, începând cu data de 11.10.2012 până la vânzarea acestuia. Participarea la licitație este condiționată  de achiziționarea caietului de sarcini de la lichidatorul judiciar și depunerea garanției de 20% din prețul de pornire  la licitație a imobilului. Documentele de participare la licitație și dovada plății garanției, se vor depune cel târziu cu o zi înainte de ținerea licitației, până la ora 12.00. Oferta financiară se va depune în plic sigilat la sediul lichidatorului odată cu documentele de participare la licitație. Informații suplimentare la tel/fax : 0353.408.452 sau 0766.309.306.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al A.S. PAS Artego, cu sediul social în str. Ciocârlău, nr. 38, judeţul Gorj, convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. ARTEGO S.A. în data de 11.09.2012, orele 15.00, la sediul social al societăţii, pentru toţi membrii asociaţiei înregistraţi în registrul asociaţiei la data de 07.09.2012, ora 15.00, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea acestei adunări, care va avea următoarea ordine de zi:

I.                   Dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA ARTEGO convocată pentru data de 12/13.09.2012 şi desemnarea unui membru al asociaţiei care să participe şi să voteze conform mandatului acordat, în A.G.E.A. ARTEGO respectivă;

II.                Admiterea de noi membri în asociaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul asociaţiei sau la numărul de telefon 0253-226.341, int. 124, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.

LICITAŢIE

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ organizează în data de 20.09.2012, la ora 11,00,la sediul său din Tg-Jiu, str. Lt. col. Dumitru Petrescu, nr. 3, tel. 0253 216350 fax. 0253 213508, jud. Gorj, licitaţie intermediară pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior din producţia anului 2012. Licitaţia este publică cu strigare, cu preselecţie în data de 14.09.2012 şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase (aprobat prin Ordinul nr. 1898 / 11.11.2010 al ministrului mediului şi pădurilor) şi cele ale documentaţiei licitaţiei.

Persoanele juridice interesate trebuie să depună cererea de înscriere şi documentaţia de participare la licitaţie până în data de 14.09.2012, ora 12,30.

Volumul de masă lemnoasă, scos la licitaţie, este amplasat în păduri proprietate de stat  şi este de 19.291 mc, din care: Răşinoase = 2914 mc, Fag = 2620 mc, Qvercinee = 4727 mc, Diverse tari = 3015 mc, Diverse moi = 6015 mc.

Lista partizilor care se licitează, preţul de începere la licitaţie şi treapta de licitaţie pentru fiecare partidă se afişază la sediul D.S. Gorj şi la ocoalele silvice, precum şi pe INTERNET (www.rosilva.ro).

Caietul de sarcini şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie-Marketing al D.S. Gorj la telefonul 0253 216350.

Vizualizări: 127

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: