Comunicat de presă DGFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală implementează
proiectul cu titlul “Îmbunătăţirea abilităţilor tehnice ale funcţionarilor
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin instruirea şi certificarea ECDL Start”, cod SMIS 2724.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, la nivelul Axei prioritare 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3. – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea orientativă  - Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc. lansată prin Cererea de proiecte nr. 2/2008 a Autorităţii de Management pentru PO DCA din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 1.724.310 lei, din care 1.718.710 lei reprezintă valoarea eligibilă a proiectului formată din 1.460.903,50 lei, provenind din Fondul Social European şi 257.806,50 lei, reprezentând cofinanţarea eligibilă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, iar 5.600 lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului. Proiectul are drept scop creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor informatice de către funcţionarii din cadrul A.N.A.F. prin dobândirea unor cunoştinţe solide de operare şi utilizare a calculatorului. Proiectul propune astfel, organizarea şi derularea unui program de instruire şi certificare ECDL Start pentru un număr de 1.975 funcţionari din cadrul sistemului naţional al administrării fiscale, incluzând aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi un număr de 35 direcţii generale judeţene ale finanţelor publice. În acest sens, proiectul vizează
atingerea obiectivului axei prioritare privind îmbunătăţirile de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice – acela de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii administrative publice naţionale. De asemenea, proiectul se înscrie şi în obiectivul domeniului major de intervenţie 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii rganizaţionale, sub operaţiunea orientativă Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.


Director coordonator,

Ion Cupă

Vizualizări: 68

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: