DGASPC Gorj scoate la concurs un post de jurist

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a scos la concurs un post de consilier juridic superior la Compartimentul contencios din cadrul Serviciului Juridic. Candidaţii vor susţine proba scrisă în data de 19 februarie, iar interviul în data de 22 februarie. Cei care vor să-şi depună dosarele trebuie să ştie care sunt condiţiile de ocupare a postului: studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic şi vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani. Înscrierile se efectuează până pe data de 7 februarie, iar dosarele trebuie să conţină: copia actului de identitate, formularul de înscriere, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate, cazier judiciar, fişă de aptitudine – raport de expertiză neuropsihiatrică şi declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. (D.M.)

Vizualizări: 65

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: