Licitaţie Direcţia Silvică masă lemnoasă

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ organizează in data de 30.09.2013, la ora 11,00,la sediul său din Tg-Jiu, str. Lt. col. Dumitru Petrescu, nr. 3, tel. 0253 216350 fax. 0253 213508, jud. Gorj, licitaţie intermediară pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior din producţia anului 2013. Licitaţia este publică cu strigare, cu preselecţie in data de 25.09.2013 şi se desfăşoară in conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare a masei lemnoase (aprobat prin Ordinul nr. 1898 / 11.11.2010 al ministrului mediului şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare) şi cele ale documentaţiei licitaţiei.

Persoanele juridice interesate trebuie să depună cererea de înscriere şi documentaţia de participare la licitaţie pană in data de 25.09.2013, ora 14,00.

Volumul de masă lemnoasă, scos la licitaţie, este amplasat in păduri proprietate de stat şi este de 26.292 mc,din care: Răşinoase = 3297 mc, Fag = 3550 mc, Qvercinee = 6265 mc, Diverse tari = 7589 mc, Diverse moi = 5591 mc.

Lista partizilor care se licitează, preţul de începere la licitaţie şi treapta de licitaţie pentru fiecare partidă, se afişează la sediul D.S. Gorj şi la ocoalele silvice, precum şi pe INTERNET (www.rosilva.ro).

Alte cerinţe se găsesc in Caietul de sarcini al licitaţiei, care se poate obţine de la Biroul Producţie-Marketing al D.S. Gorj. Informaţii suplimentare - la telefon 0253 216350.

Vizualizări: 145

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: