Primarul din Bâlteni a angajat avocaţi pentru alegătorii audiaţi