Colegiul Naţional “George Coşbuc”, o şansă pentru elevii zona Motru

Colegiul Naţional “George Coşbuc” din Motru, înfiinţat în anul 2000, a devenit în scurt timp unul dintre liceele de renume ale Gorjului, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute de elevi la examenul de bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale. Din cei aproximativ 1000 de elevi ai acestui colegiu, mai mult de jumătate încheie astăzi anul şcolar cu rezultate foarte bune. Cu bază materială de invidiat, Colegiul Naţional „George Coşbuc” vine în sprijinul absolvenţilor claselor a VIII-a cu următoarea ofertă educaţională: trei clase matematică-informatică; o clasă de ştiinţe ale naturii; o clasă filologie şi o clasă de ştiinţe socio-umane.

Colegiul Naţional “George Coşbuc” completează orizontul învăţământului motrean cu o instituţie şcolară care se doreşte o alternativă la orientarea tehnică şi industrială a obiectivelor regionale, prin situarea perspectivei educaţionale în zona performanţei, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie. În prezent, colegiul funcţionează cu 1066 de elevi, grupaţi în 38 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial şi liceal. 

Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real şi uman, cu specializările  matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane. Şcoala pune la dispoziţia elevilor 19 săli de clasă renovate şi modernizate, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creaţie (artă dramatică), o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive şi activităţilor extracurriculare, o bibliotecă dotată cu peste 20.000 de volume, sală de lectură şi un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu  personal didactic calificat şi cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experienţă la catedră şi performanţe profesionale deosebite.

Aproximativ 100 de olimpici în anul şcolar 2012/2013

rodica_paunLa Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi, ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj. Potrivit conducerii şcolii, aproximativ 600 de elevi încheie astăzi anul şcolar cu rezultate foarte bune la învăţătură. „Dovada urmăririi unor cote valorice înalte în instruire şi educaţie o constituie performanţele obţinute în anul şcolar 2012-2013: elevi cu rezultate foarte bune - 594; elevi cu rezultate bune – 369; procent de promovabilitate la Evaluarea Naţională în anul 2012-100%; procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat în anul 2012-95,5%; procentul absolvenţilor de liceu admişi în învăţământul superior în anul 2012 - 95,5%, iar rata abandonului şcolar - 0%”, a declarat Rodica Păuna, director adjunct al Colegiului Naţional „George Coşbuc”.

Merită amintite rezultatele elevilor care, obţinând locul I la competiţiile judeţene, au participat la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare: Alin Dondera - clasa a VII-a - olimpiada de matematică (prof. Râbu Minodora),  Delia Ionete – clasa a IX-a – olimpiada de matematică (prof. Drulă Valeriu), Oana Dolea - clasa a IX-a – olimpiada de matematică (prof. Găman Grigore) şi olimpiada de geografie (prof. Stan Lidia), Dana Mischie - clasa a XII-a - olimpiada de filosofie (prof. Negrea Constantina), Anca Mihaela Forlafu - clasa a X-a - olimpiada de logică şi argumentare (prof. Negrea Constantina), Eduard Cristian Ianăş - clasa a IX-a - olimpiada de fizică (prof. Alioanei Carmen), Alioanei Cosmin-clasa a VII-a - olimpiada de fizică (prof. Alioanei Carmen), Doman Andreea - clasa a XI-a – olimpiada de limba latină (prof. Cornoiu Cristina), Robert Drăghici - clasa a XII-a - concursul ”Istorie şi societate în dimensiune virtuală” (prof. Negrea Nicolae),  Nicolae Alexandru Negrea – clasa a X-a, Radu Dancău –clasa a IX-a – concursul ”Tinerii dezbat”(prof. Negrea Nicolae). Pe lângă aceştia, alţi 76 de elevi au obţinut premii la faza judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

PLAN

Pentru anul de învăţământ 2013/2014, Colegiului Naţional „George Coşbuc” vine în întâmpinarea absolvenţilor claselor a VIII-a cu următoarele specializări pentru nivelul liceal: trei clase - matematică informatică; o clasă –ştiinţe ale naturii; o clasă-filologie; o clasă ştiinţe socio-umane.

Vizualizări: 548

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Comunitate:

Citește și: