Ziarul Pandurul angajează redactori și reporteri. Căutăm oameni curioși să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, să scrie povești simple, dar de impact, oameni dornici să învețe o meserie în care fiecare zi e altfel. Cunoașterea Limbii Române este condiție esențială. 

Nu solicităm experiență anterioară în presă, ci doar dorința de a învăța și de a descoperi locul în care trăim. 

Dacă ești interesat să lucrezi alături de noi trimite un CV la redactia@pandurul.ro.

(închide)

CONVOCARE

Consiliul de adminstratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul social in strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 12.09.2012, orele 11.00 , la sediul social al societatii pentru toti actionarii inregistrati  in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.08.2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO  S.A. a unui numar de max. 994.937 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al societatii, in conformitate cu  art.103ˆ1-107ˆ1 din Legea nr.31/1990R cu modificarile ulterioare. Modalitate  de dobandire:

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 994.937 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in acest mod nu poate depasi 2.487.342,50 lei;

b) data incepere rascumparare actiuni: data publicarii hotararii AGEA in  Monitorul Oficial al Romaniei;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare: maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiile financiare  ale societatii intocmite la 31.12.2011 ;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite  propriile actiuni este de 1.5 lei/actiune iar valoarea maxima este de 6,5 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite  in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul distribuirii lor catre administratori, directori si angajati ai societatii.

            2. Imputernicirea Consiliului de administratie , sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA.

3. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 28.09.2012  pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care adunarea nu este statutara , reconvocarea va avea loc in data de 13.09.2012, orele 11 la sediul social al  societatii.

  Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a)                  de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a  Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 24.08.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generala Extraordinare a  Actionarilor trebuie depuse la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi  in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

b)                  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 24.08.2012. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari in scris privind ppunctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana in data de 31.08.2012, orele 13, la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38, judetul Gorj, cod 210103., mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.09.2012 »

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul  Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal , insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Societatea poate formula  un raspuns general  pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea news in format intrebare –raspuns.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S.C. ARTEGO S.A. in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut incepand cu data de 10.08.2012 ora 17 de pe website-ul societatii (www.artego.ro) si de la sediul societatii. Procurile speciale, completate si semnate, vor fi depuse  la sediul social al  S.C. ARTEGO S.A. pana la data de 10.09.2012 orele 12, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 12/13.09.2012 » sau transmise pe adresa de e.mail artego@intergorj.ro pana la aceeasi data si ora , cu semnatura electronica extinsa. Persoanele  fizice vor transmite procurile speciale insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea  vor fi semnate in original de reprezentantul legal insotite de copia cerificatului de inregistrate al societatii (sau copie a documentului din care sa rezulte codul unic de inregistrare) si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza , semnata pentru conformitate de acesta.

La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii S.C. ARTEGO S.A. inregistrati la data de referinta 30.08.2012 in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Acestora li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul social al S.C. ARTEGO S.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.09.2012 » pana la data de 10.09.2012 orele 12, sau pe adresa de e-mail artego@intergorj.ro pana la aceesi data si ora , cu semnatura electronica extinsa.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de certificatul constatator emis de catre Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta, procurile speciale si documentele solicitate  care nu sunt primite la sediul social al  S.C. ARTEGO S.A. pana la datele si orele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor . Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute  incepand cu data de 10.08.2012, orele 17 de pe website-ul  societatii www.artego.ro  sau la Biroul Privatizare , la sediul social al societatii , in zilele lucratoare intre orele 10 :00-12 :00.

Incepand cu data de 10.08.2012 , orele 17 , documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu adunarea, in conditiile legislatiei in vigoare , pot fi consultate si obtinute de pe website-ul  societatii www.artego.ro  sau la Biroul Privatizare, la sediul social al societatii, in zilele lucratoare intre orele 10 :00-12 :00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ARTEGO S.A.  sau la numarul de telefon  0253/226341 int. 124 in zilele lucratoare intre orele 10 :00-16 :00.

Vizualizări: 151

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: