Licitaţie Direcţia Silvică

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ, cu sediul în localitatea Tg. Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, jud. Gorj, nr. de telefon: 0253-216350, nr. de fax: 0253-213508, organizează  în  data de 12.03.2015, ora 12.00, la sediul unităţii, licitaţie publică, cu strigare, de vânzare masă lemnoasă fasonată.

Preselecţia pentru participarea la licitaţie se desfăşoară la sediul menţionat anterior, în 09.03.2015, ora 16.00. Documentele de înscriere la licitaţie se vor depune la sediul Direcţiei Silvice Gorj până  la  data  09.03.2015, ora  15.00.                                                                                                                  Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 258,488 m3, din care pe sortimente :

- lemn pentru furnire estetice:     __xxxxxx___  m3; 

- lemn pentru furnire tehnice:      85,293  m3; 

- lemn pentru cherestea:   166,322  m3; 

- lemn rotund şi despicat pentru   industria celulozei şi hârtiei:     _xxxxxx___  m3; 

- lemn pentru mină: __xxxxxx___  m3 ; 

- lemn pentru PAL şi PFL:         __xxxxxx___  m3 ; 

- lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii:    __xxxxxx___  m3; 

- lemn de foc:        6,873   m3,

şi  respectiv, pe specii  şi grupe  de specii: 

-  răşinoase: __xxxxxx___  m3; 

-  fag: 245,604  m3; 

-  stejar, gorun:      1,493  m3; 

-  cer, gârniţă:        __xxxxxx___  m3; 

-  salcâm:     1,000  m3;

-  cireş:        3,627  m3; 

-  paltin:       ___xxxx__  m3; 

-  frasin:       ___xxxx__  m3; 

-  tei:  ___xxxx__  m3; 

-  plop:        0,561  m3; 

-  diverse specii tari: 6,563  m3; 

-  diverse specii moi:        ___xxxx__  m3.

Loturile de masă lemnoasă fasonată neadjudecate în şedinţa de licitaţie pot  fi valorificate, prin negociere, persoanelor juridice admise la licitaţie, în aceeaşi zi, imediat după şedinţa de licitaţie. Detalii privind masa lemnoasă scoasă la licitaţie, pe specii, şi condiţiile de participare la licitaţie/negociere se pot obţine la sediul Direcţiei Silvice Gorj din strada lt.col. D. Petrescu nr. 3, Târgu-Jiu sau la tel. 0253/216510,  sau pe INTERNET la adresa http//www.rosilva.ro.

Vizualizări: 124

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din :

Citește și: