Licitaţie Direcţia Silvică

DIRECŢIA SILVICĂ GORJ, cu sediul în localitatea Târgu - Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 3, jud. Gorj, nr. de telefon: 0253-216350, nr. de fax: 0253-213508, organizează  în  data de 16.04.2015, ora 12.00,la sediul unităţii, licitaţie publică, cu strigare, de vânzare masă lemnoasă fasonată. Preselecţia pentru participarea la licitaţie se desfăşoară la sediul menţionat anterior, în 10.04.2015, ora 16.00. Documentele de înscriere la licitaţie se vor depune la sediul Direcţiei Silvice Gorj până  la  data  10.04.2015, ora 15.00 .

Volumul total de masă lemnoasăfasonatăoferit la licitaţie 506,819 m3, din care pe sortimente: 

- lemn pentru furnire estetice:     __xxxxxx___m3;

- lemn pentru furnire tehnice:      58,657 m3;

- lemn pentru cherestea:   243,162 m3;

- lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: 100,000 m3;

- lemn pentru mină: __xxxxxx___m3;

- lemn pentru PAL şi PFL:         __xxxxxx___m3;

- lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii 5,000  m3;

- lemn de foc:        100,000 m3 

şi  respectiv, pe specii  şi grupe  de specii:

- răşinoase:  19,344  m3;

- fag:  474,668  m3;

- stejar, gorun:       __xxxxxx__ m3;

- cer, gârniţă:         __xxxxxx___m3;

- salcâm: __xxxxxx___m3;

- cireş: __xxxxxx___  m3;

- paltin:        1,442  m3;

- frasin:        ___xxxx__m3;

- tei:   ___xxxx__m3;

- plop:         6,099  m3;

- diverse specii tari:          5,266 m3;

- diverse specii moi:         ___xxxx__m3.                                     

Loturile de masă lemnoasă fasonată neadjudecate în şedinţa de licitaţie pot  fi valorificate prin negociere, persoanelor juridice admise la licitaţie, în aceeaşi zi, imediat după şedinţa de licitaţie. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 06.04.2015. Detalii privind masa lemnoasă scoasă la licitaţie, pe specii şi condiţiile de participare la licitaţie/negociere se pot obţine la sediul Direcţiei Silvice Gorj din strada Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu-Jiu sau la tel. 0253-216.510,  sau pe INTERNET la adresa http//www.rosilva.ro.

Vizualizări: 70

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: