Oferta educatională ULIM

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

                                                 prin

Centrul de Consultanţă, Orientare şi selecţie pentru studii la U.L.I.M.

Tg-Jiu, str. Eroilor, nr. 6, judeţul Gorj

Tel. 0253/214.019, 0734/517.000; fax: 0253/211.027

e-mail: tgjiu_ulim@yahoo.com

www.ulimtargujiu.ro

OFERTA UNIVERSITARĂ 2014-2015

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

ÎNFIINŢATĂ PRIN H.G. A REPUBLICII MOLDOVA NR. 676/ 16 octombrie 1992 ŞI ACREDITATĂ PRIN H.G. 995 DIN 16 IULIE 2002

DIPLOMELE SUNT RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA (CONFORM LEGII 39/ 1999 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 291/2010 ), PRECUM ȘI ÎN TOATE STATELE SEMNATARE ALE CONVENȚIEI DE LA LISABONA ȘI BOLOGNA

OFERĂ CELE MAI MICI TAXE DE STUDII:

 FACULTATE 350 EURO/AN,

 DOCTORAT 800-900 EURO/AN (în funcţie de specializare),

MASTERAT (MODUL PEDAGOGIC) 400 EURO/AN

PENTRU MEMBRII FAMILIEI ÎNSCRIŞI LA U.L.I.M.CARE STUDIAZĂ LA U.L.I.M. SAU CARE PROMOVEAZĂ U.L.I.M. SE REDUC TAXELE DE PÂNĂ LA 100% (pentru detalii accesațiwww.ulimtargujiu.ro)

I. Înscrie prin Centrul de Consultanţă, Orientare şi Selecţie pentru Studii la U.L.I.M. prin selecţie de dosare la studii de licenţă, masterat, doctorat la următoarele facultăţi acreditate (cursuri FR) pentru sesiunea de vară până la 5 August şi pentru sesiunea de toamnă în perioada 20 August – 25 Septembrie:

                1. ŞTIINŢE ECONOMICE:

·         Licenţă: Administrarea afacerilor (Business şi Administrare), Contabilitate, Finanţe şi bănci, Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale, Turism, Cibernetică şi informatică economică, Merceologie şi comerţ – durata studiilor 3 ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·         Masterat: Business, management şi antreprenoriat; Politici comerciale şi drept vamal; Managementul resurselor umane şi leadership; Finanţe, investiţii şi banking; Finanţe, fiscalitate şi contabilitate; Management contabil, expertiză şi audit; Control financiar-fiscal; Turism internaţional şi managementul în industria ospitalităţii; Politici de integrare şi Business internaţional - durata studiilor 1 ½  sau 2 ani

·         Doctorat: Economie mondială şi relaţii economice internaţionale, Economie şi management – durata studiilor 4 ani

        2. PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

·         Licenţă: Psihopedagogie, Psihologie, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Servicii de Asistenţă Socială, Sociologie  - durata studiilor 3 ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·         Masterat: Psihologie clinică şi consiliere psihologică, Psihologie socială, Management educaţional, Management şi consiliere în asistenţă socială, Managementul serviciilor sociale şi de sănătate, Managementul organizaţional şi al resurselor umane, Psihopedagogie în învăţământul liceal, profesional şi universitar (Modul psihopedagogic aprofundat) – durata studiilor 2 ani

·         Doctorat: Psihologie – durata studiilor 4 ani

      3. BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE

·         Licenţă: Securitate ecologică; Servicii; Ecologie; Silvicultură şi grădini publice - durata studiilor 3 ani și  ½ ani studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·         Masterat: Ecologie şi protecţia mediului; Managementul resurselor forestiere şi spaţiilor verzi, Tehnologia medicamentului, Managementul resurselor naturale, Management şi politici de mediu – durata studiilor 2 ani

        4. DREPT

·        Licenţă: Drept - durata studiilor 4  ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·        Masterat: Ştiinţe penale, Instituţii de drept privat, Instituţii de drept constituţional şi administrativ, Drept internaţional şi instituţional, Dreptul afacerilor – durata studiilor 1 ½  sau 2 ani

·        Doctorat: Teoria generală a dreptului/Istoria statului şi dreptului, Drept public, Drept penal – durata studiilor 4 ani

5. LITERE

·        Licenţă: Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării, Activitate editorială - durata studiilor 3  ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·        Masterat: Limbi străine aplicate în turism şi comerţ internaţional; Jurnalism, relaţii publice şi comunicare multilingvă– durata studiilor 2 ani

     6. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE

·        Licenţă: Relaţii internaţionale, Politologie, Istorie - durata studiilor 3 ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·        Masterat: Studii regionale; Diplomaţie, securitate, business şi comunicare; Identitate, comunicare interetnică şi cetăţenie – durata studiilor 2 ani

     7. INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

·        Licenţă: Informatică, Informatică aplicată, Managementul informaţional - durata studiilor 4  ani și  ½ an studiu de caz (practică) și elaborarea lucrării de licență.

·        Masterat: Tehnologii informaţionale mobile, Administrarea reţelelor de calculatoare, Calculatoare, sisteme şi reţele informatice, Securitatea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, Sisteme informaţionale, Tehnologii informaţionale în transmiterea şi prelucrarea datelor, Tehnologii şi aplicaţii Web– durata studiilor 2 ani

II. Înscrie opţional pentru MODULUL PEDAGOGIC la toate facultăţile şi specializările din cadrul U.L.I.M., dar şi la master aprofundat (modul pedagogic) şi studii postuniversitare (modul pedagogic) cu durata de 1 ½ an.

III. Primeşte prin transfer studenţi de la alte facultăţi autorizate şi acreditate în condițiile legii.

NU UITAŢI SĂ INTRAŢI PE WEB SITE-UL NOSTRU www.ulimtargujiu.ro  SAU  www.ulim.md !

Vizualizări: 75

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Diverse:

Citește și: