Scrisoare deschisă adresată Colegiului Tehnic Motru

Continuă la Colegiul Tehnic Motru, prin Consiliul de Administraţie, obstrucționarea activităţii unităţii şcolare, cauza fiind neaplicarea de către fosta conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a măsurilor dispuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în urma efectuării controlului de către Direcţia Generală Juridică, Control, Relaţii Publice şi Comunicare, Serviciul Control, desfăşurat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Colegiul Tehnic Motru.

Un caz aparte îl reprezintă doamna Pleșa Adriana Mădălina, director adjunct al Colegiului Tehnic Motru din 09.01.2021 și membru al Consiliului de Administație din data de 01.09.2020 -02.10.2020 când și-a dat demisia împreună cu ceilalți, ca apoi să se infiltreze în actualul Consiliu de Administrație:

1. Domna Pleșa Adriana Mădălina a solicitat Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Motru avizul pentru a participa la selecția viitorilor directori și directori adjunți ai școlilor prin detașare în interesul învățământului.

 Nu s-a cerut de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj vreunui candidat la funcție, un asemenea aviz.

 Cel care se ocupa de noile numiri era ex-inspectorul școlar general adjunct Rușeț Nicolae.

 Prin avizul solicitat, doamna Pleșa Adriana Mădălina a avut interesul de a bloca accesul altor cadre didactice spre aceasta funcție!

 Mai mult, a dezinformat Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Motru, precizând că este necesar la dosarul ce trebuia înaintat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.

 Consiliul de Administrație i-a acordat aviz favorabil, fiind înșelat de solicitarea doamnei actual director adjunct.

2. Ca membru al Consiliului de administrație în intervalul 01.09-02.10.2020, și-a adus ,,contribuția” la încălcarea drepturilor celor 132 de elevi ai școlii profesionale de a beneficia de bursa profesională prevăzută de hotărârea de guvern H.G. 951/2017.

Astfel s-a produs un prejudiciu în bugetul a peste 100 de familii din zona Municipiului Motru ai călor copii sunt elevi la școala profesională a Colegiului Tehnic Motru.

3. Doamna Pleșa Adriana Mădălina ca președinte al Comisiei de Control Managerial al Colegiului Tehnic Motru, în toată perioada de mandat de director al doamnei ex-director Rușeț Adela Lelia a permis încălcarea gravă și repetată a prevederilor ,,Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic...”, în cazul de notorietate publică a doamnei profesor Nibu Ramona.

4. În această calitate, nu și-a exercitat atribuțiile în cazul acordării ,,bursei profesionale” în intervalul 2012-2016, astfel ca doamna Rușeț Adela Lelia s-a îndreptat în instanță împotriva fostului director al școlii și nu împotriva beneficiarilor. Prejudiciul creat este de circa 100.000 lei.

Pentru o imagine mai completă fac precizarea că în fișa de evaluare a cadrului didactic pentru înscriere la concursul de obținere a gradației de merit(25% din salariul de bază), punctajul președintelui Comisiei de Control Managerial este la același nivel cu cel al directorului școlii. Doamna director adjunct beneficiază de gradația de merit.

Pe această cale, adresez Președintelui Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Motru să prezinte în ședința de consiliu rapoartele anuale ale Comisie de Control Managerial din Colegiul Tehnic Motru, ar fi fost necesar să prezinte Consiliului de Administrație un raport de activitate în momentul în care a solicitat avizul acestuia.

5. În ședința Consiliului de Administrație din data de 15.02.2021 (subsemnatul nu a fost prezent), a generat votul de abținere a 11 membrii ai consiliului, blocând aprobarea proiectului de încadrare al școlii și neîncadrarea sa în termenul prevăzut de calendarul mobilității cadrelor didactice(din nou se încalcă ,,Metodologia...”).

Pentru cele expuse mai sus și altele solicit public, doamnei director adjunct să renunțe în scris la calitatea de membru al Consiliului de Administrație (Art.8 din ROFUIP) și să prezinte demisia din funcția de director adjunct .

Ar fi o demisie de onoare!

Semnătura

Prof. Valeriu Drulă

Vizualizări: 2,750

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Civic-media:

Citește și: