Tichete sociale pentru persoanele defavorizate. Condiții!

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Consiliul Local al orașului Rovinari și Primăria Rovinari vor acorda tichete sociale cu o valoare de 150 lei/tichet, conform legislației în vigoare, pentru familiile/persoanele cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a orașului Rovinari, care nu realizează venituri sau ale căror venituri nete lunare/membru de familie, în luna anterioară depunerii cererii, nu depășesc suma de 700 lei.

Înscrierile se efectuează până la data de 22 aprilie 2024, între orele 10:00-15.00, la sediul primăriei.

Acte necesare:
 – cererea și declarația pe propria răspundere;
 – acte de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;
 – acte de stare civilă;
– documente care să ateste venitul (adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință de șomaj);
 -hotărâre definitivă și irevocabilă de încredințare a minorilor, de încuviințare a adopției, hotărâre plasament familial al minorului, documente din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 – certificat de încadrare în grad de handicap;
– adeverință de elev, eliberată în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii;
– adeverințe eliberate de AJOFM Gorj din care să rezulte că persoanele apte de muncă și care nu realizează venituri salariale se află în evidența acestei instituții în căutarea unui loc de muncă;
-persoanele majore care nu realizează venituri din nicio sursă vor depune cerere la sediul Primăriei oraș Rovinari pentru eliberarea unei adeverințe ANAF-PATRIMVEN.

Tichetele sociale se vor distribui după cum urmează: la persoanele singure și familii cu doi membri - un tichet social, la familiile compuse din trei-cinci membri - două tichete sociale,    la familiile compuse din  peste cinci membri – trei tichete sociale.

Vizualizări: 780

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Civic-media:

Citește și: