Anunțul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunţă demararea perioadei de contractare, pentru anul 2023, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Toți furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale sunt invitaţi în perioada 13 iunie 2023 - 16 iunie 2023 să depună sau să transmită în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, cererile de intrare în relaţie contractuală, însoţite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Nu vor fi acceptate la contractare cererile care nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, și nu sunt asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.


 

În dată de 19 iunie 2023 se va afişa lista furnizorilor pe domenii de asistenţă medicală care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul 2023, precum şi lista furnizorilor respinși la contractare, cu detalierea exactă a motivelor pentru care au fost respinși, furnizorii avînd posibilitatea să le conteste în termen de 24 de ore de la afişare.

Rezultatele contestațiilor vor îi afișate la sediul CAS Gorj, în dată 21 iunie 2023. 

Vizualizări: 1,878

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: