Contestaţiile nu mai împiedică desfăşurarea unei licitaţii

Societăţile nemulţumite de rezultatele unei licitaţii nu vor mai putea suspenda derularea acesteia, ca urmare a modificărilor aduse în sistemul achiziţiilor publice şi incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă.

Astfel, firmele care contestă derularea unei licitaţii vor notifica autoritatea contractantă asupra faptului că intenţionează să sesizeze Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fără însă ca notificarea să aibă ca efect suspendarea de drept a derulării şi/sau finalizării procedurii de atribuire. Noile prevederi au fost comunicate de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Cristina Trăilă, care a mai precizat că orice contestaţie va fi soluţionată doar la finalizarea procedurii, iar contractul poate fi încheiat imediat după decizia Consiliului. Prin urmare, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională. Spre desosebire de momentul actual, când persoana vătămată se adresa instanţei, de-acum înainte aceasta va notifica autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul. Mai mult, lipsa notificării nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului, dar nici nu va avea ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri", se arată în document. În aceste condiţii, firmele nemulţumite nu vor mai bloca procedura de atribuire a contractului şi vor trebui să depună contestaţia la final. În funcţie de răspuns, licitaţia poate fi reluată sau proiectul începe imediat, iar termenul de rezolvare a reclamaţiilor pentru care nu mai este nevoie de alte documente va fi redus de la 20 la 10 zile.

Vizualizări: 74

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: