Afacerea CE Oltenia – Chişcani, la Curtea de Justiţie a UE

Fondul Proprietatea, acţionar minoritar al Complexului Energetic Oltenia, s-a adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a verifica dacă preluarea, în 2013, a grupurilor energetice de la Brăila printr-o procedură de „dare în plată” a încălcat legislaţia privind ajutorul de stat.

Curtea de Apel Craiova a admis pe 3 martie 2016 cererea Fondului Proprietatea de suspendare a procesului din România şi înaintarea documentelor de la dosar către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care să se pronunţe dacă stingerea unei datorii a Electrocentrale Grup în valoare de 28.709.475,13 lei, către Complexul Energetic Oltenia SA, prin darea în plată a unui activ, plus plata unei sume de peste 8 milioane lei, constituie ajutor de stat şi dacă acesta era supus notificării europene.
O sentinţă similară a instanţei a obţinut Fondul Proprietatea, în octombrie anul trecut, şi pentru verificarea participării CE Oltenia cu două milioane de euro la proiectul „Tarniţa”.

CE Oltenia, folosit pentru salvarea altei companii de stat
Complexul Energetic Oltenia a preluat în 2013 grupurile pe gaz de la Brăila, în contul a peste 28 de milioane de lei pe care îi avea de recuperat de la Electrocentrale Grup. Pentru că valoarea de piaţă a bunurilor era de circa 36 de milioane de lei, CE Oltenia a acceptat să plătească încă 8 milioane de lei, în afară de ştergerea datoriei de 28 de milioane.
Fostul manager Ciurel spunea la acea vreme că afacerea este una foarte bună, dar în realitate grupurile au produs doar pierderi, pentru că nu au fost puse în funcţiune, nefiind autorizate de mediu. Numai de la preluarea din octombrie 2013 şi până la finalul lui 2014, societatea a produs pierderi de aproape 17 milioane de lei, constatate de Curtea de Conturi.
Fondul Proprietatea a încercat timp de doi ani la instanţele din România să anuleze hotărârea AGA prin care au fost preluate grupurile de la Brăila, invocând faptul că tranzacţia a fost în defavoarea CE Oltenia şi în favoarea Electrocentrale Grup, care cu banii de la compania gorjeană a evitat insolvenţa. Ba chiar a construit în timp record un parc fotovoltaic la Chişcani. FP a invocat faptul că Ministerul Energiei, ca acţionar majoritar la ambele companii, a folosit CE Oltenia pentru salvarea Electrocentrale Grup.
CE Oltenia a rămas însă cu pierderile. Judecătorii din Gorj au respins cererea Fondului Proprietatea, fiind convinşi de cele susţinute de fosta administraţie a complexului, cum că grupurile nu au funcţionat din cauză că nu era cerere de energie, nu pentru că nu îndeplineau condiţiile tehnice şi de mediu. În 2015, CE Oltenia, condus atunci de Ciurel, a decis intrarea în conservare a grupurilor de la Chişcani – Brăila. Asta după ce, în vara lui 2014, semnase un memorandum cu olandezii de la Buvoca BV, pentru a trece grupurile de pe combustibilul gaz pe emulsie de praf de cărbune, adus din import. În ianuarie 2015, Buvoca şi-a exprimat în scris intenţia de a cumpăra grupurile de la Brăila. În martie investitorii de la Buvoca s-au adresat inclusiv ministrului Gerea şi premierului Ponta. Undeva lucrurile s-au blocat, în iunie aproape toţi salariaţii au fost trimişi acasă, rămânând doar cei de la pază şi mentenanţă. Ponta nu mai e premier, Gerea nu mai e ministru, Ciurel nu mai e director, dar grupurile de la Brăila continuă să producă pierderi pentru Complexul Energetic Oltenia, rămânând de văzut care va fi strategia noii conduceri a companiei cu privire la acestea.

Decizie Curtea de Apel Craiova în dosarul 9488/95/2013 FP vs. CEO
„În baza dispoziţiilor art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare cu privire la următoarele întrebări: 1. Hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care s-a acceptat stingerea unei datorii a SC Electrocentrale Grup SA, în valoare de 28.709.475,13 lei, către Complexul Energetic Oltenia SA, prin darea în plată a unui activ, reprezentând bunurile intabulate în Cartea Funciară sub nr.70301 a localităţii Chişcani, judeţul Brăila şi, totodată, s-a hotărât şi plata către SC Electrocentrale Grup SA a diferenţei dintre valoarea de piaţă a activului şi valoarea creanţei Complexul Energetic Oltenia SA, adoptată prin votul Statului Român, prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, în calitate de acţionar deţinând 77,17% din capitalul social al Complexul Energetic Oltenia SA, constituie ajutor de stat în înţelesul art.107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, respectiv (i) este o măsură finanţată de stat sau prin intermediul resurselor de stat; (ii) are caracter selectiv; (iii) poate afecta schimburile comerciale între statele membre? 2. În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea nr.1, ajutorul de stat era supus notificării prevăzute de art.108 alin. 3 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene? Dispune înaintarea încheierii şi înscrisurilor relevante în copii certificate către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În temeiul dispoziţiilor art.412 alin. 1 pct.7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecata apelurilor. Pronunţată în şedinţa publică din 03.03.2016”, arată Curtea de Apel.

Vizualizări: 8,166

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Economie:

Citește și: