Auditorul pune la îndoială capacitatea CE Oltenia de a continua activitatea

Auditorii financiari de la CE Oltenia își pun semne de întrebare cu privire la capacitatea producătorului de energie de a-și continua activitatea. Potrivit raportului auditorului BDO pe anul 2015, fosta conducere a ascuns mai multe date financiare ale companiei, informații ce ar fi dus la pierderi și mai mari.
Dezastrul de la CE Oltenia, declarat și de noul director Ionel Ilie, este confirmat de auditorul companiei BDO. Auditorul spune explicit că pierderile din 2014 și 2015 ar putea duce la imposibilitatea companiei de a rămâne în piață. “Societatea înregistrează pierderi semnificative în ultimele exerciţii financiare - de 960,9 milioane lei la 2015, respectiv 693,6 milioane lei la 2014 -, şi prezintă active curente nete negative în sumă de 1.069,4 milioane Lei, ceea ce conduce la un risc ridicat privind posibilităţile Societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt. Aceste condiţii, împreună cu datele prezentate în Notă, indică existenţa unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea”, se arată în raportul pe 2015, publicat recent pe site-ul companiei.
Pe lângă managementul lui Laurențiu Ciurel, o problemă a CE Oltenia este chiar o instituție a statului, ANRE. “Poziţia financiară şi rezultatul operaţional ale Societăţii sunt parţial dependente de deciziile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la tarifele de vânzare ale energiei electrice şi termice, de modificări ale tarifelor şi/sau decizii ale Statului Român, nefiind influenţate exclusiv de către deciziile conducerii Societăţii, aceste aspecte diminuând influenţa acesteia asupra rezultatului operaţional al Societăţii, precum şi asupra recuperabilităţii valorii nete contabile a imobilizărilor corporale utilizate în producţia de energie electrică şi termică”.
Sume neînregistrate
Raportul arată și cum Laurențiu Ciurel ascundea diverse date financiare care puteau influența și mai mult, în sens negativ, rezultatul anual. “Societatea a constituit în cursul exerciţiului financiar curent ajustări pentru pierdere de valoare aferente unor creanţe a căror incertitudine la încasare exista încă de la 31 decembrie 2014. Suma respectivă este de 34,7 milioane de Lei şi ar fi trebuit să afecteze performanţa anului 2014, fapt ce ne-a determinat să exprimăm o rezervă în opinia noastră de audit asupra situaţiilor financiare aferente acelui an. De asemenea, în bilanţul la 31.12.2015, poziţia "Rezultatul reportat" ar fi trebuit diminuată, iar poziţia "Pierderea exerciţiului financiar" ar fi trebuit majorată, cu câte 34,7 milioane Lei fiecare”.
De asemenea, raportul arată că nu au fost incluse la venituri și cheltuieli cantitățile de cărbune folosite pentru producția proprie și nici pentru cantitatea de energie. “Veniturile şi cheltuielile de exploatare ale Societăţii pentru exerciţiul curent includ suma de 1.086,1 milioane Lei (1.172,7 milioane Lei la 2014), reprezentând valoarea lignitului obţinut din producţia proprie şi utilizat pentru producerea energiei electrice. De asemenea, veniturile şi cheltuielile de exploatare pentru aceeaşi perioadă includ suma de 143,4 milioane Lei (153,2 milioane lei la 2014), reprezentând contravaloarea energiei electrice din producţie proprie consumată pentru activitatea de extracţie lignit şi alte activităţi, respectiv, contravaloarea energiei electrice auto-furnizate prin reţelele de transport pentru activitatea de producere a energiei electrice. Prin urmare, veniturile din exploatare şi cheltuielile de exploatare ale Societăţii pentru exerciţiul curent ar fi trebuit diminuate cu câte 1.229,5 milioane Lei (1.325,9 milioane Lei la 2014) fiecare”, se arată în raport.
La 31 decembrie 2014, pierderea ar fi trebuit să fie mai mare cu 33,7 milioane de lei, bani ce reprezentau comisioane de neutilizare a împrumutului aferent perioadelor anterioare, sume ce nu au fost raportate: “Prin urmare, activul net raportat la 31 decembrie 2014 ar fi trebuit micşorat cu 33,7 milioane Lei. Opinia noastră de audit pentru situaţiile financiare ale anului 2014 conţine o rezervă cu privire la acest aspect. În anul 2015, Societatea a recunoscut această sumă la cheltuieli cu comisioane bancare ale perioadei curente. Ca urmare, în bilanţul la 31 decembrie 2015, poziţia "Pierderea exerciţiului financiar" ar fi trebuit majorată cu 33,7 milioane lei, în timp ce poziţia "Rezultatul reportat" ar fi trebuit diminuată cu aceeaşi sumă”.

Vizualizări: 6,175

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Economie:

Citește și: