Avocatul Poporului cere anularea unor hotărâri de Consiliu Local

Avocatul Poporului solicită anularea, ca nelegale, a unor Hotărâri ale Consiliului Local Stăneşti, judeţul Gorj, prin care s-a instituit taxă de salubritate pentru fiecare gospodărie şi nu pe numărul de persoane. Hotărârile vizate sunt din anii 2017 și 2018.

Acţiunea Avocatului Poporului este urmarea mai multor petiţii, prin care un cetăţean semnala faptul că a solicitat scutirea de la plata taxelor cu destinaţie specială de salubrizare, pentru imobilul situat în satul Vălari, comuna Stăneşti, judeţul Gorj, întrucât în acest imobil - casă nu locuieşte nicio persoană. Petentul a apreciat că Primăria Comunei Stăneşti era obligată să ţină cont de faptul că imobilul nu este locuit.

Avocatul Poporului s-a adresat Primăriei Stăneşti, care a comunicat că "nu există excepţii şi nici scutiri la plata taxei de salubrizare, tocmai în ideea de a nu crea discriminare. Taxa de salubrizare nu se instituie doar pentru cei ce beneficiază în mod direct de colectarea deşeurilor, ea include acţiunile de salubrizare a întregii comune. Dacă taxa s-ar fi stabilit pe persoană, ar fi generat aceleaşi interpretări, deoarece, chiar dacă sunt mai mulţi membri în gospodărie, având domiciliul în comună, nu toţi pot fi beneficiari ai serviciului, unii dintre ei fiind plecaţi din localitate". În plus, "Consiliul Local Stăneşti a stabilit taxa de salubrizare având în vedere necesitatea respectării condiţiilor impuse de legislaţia privind protecţia mediului".

Avocatul Poporului apreciază, în context, că actele administrative contestate, respectiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Stăneşti, au fost emise cu încălcarea prevederilor legale, stabilind taxa specială de salubrizare pentru fiecare gospodărie/familie şi nu pe numărul de persoane. “Faţă de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubrizare pe gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării”, arată Avocatul Poporului.

Vizualizări: 1,705

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Administrație:

Citește și: