”Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu, în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj”